Nasze zasoby biblioteki e-szkoleń powiększyły się o nowe tytuły jak:

  • Rola i zadania nauczyciela w procesie oceny
  • Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów?
  • Pierwsza pomoc
  • Syndrom wypalenia zawodowego
  • BHP w placówce oświatowej
  • Doradztwo zawodowe od 1 września 2018 roku
  • Organizacja wycieczek szkolnych
  • Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów sieci?
  • Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy - jak pomóc w integracji i rozwijaniu sprawności uczenia się w języku polskim?
  • Być rodzicem nastolatka, czyli słów kilka o rozważnym rodzicielstwie - szkolenie dedykowane rodzicom.

A już wkrótce pojawią się kolejne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem e-szkoleń.

     

Nowe rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki wprowadza nowe rozwiązania odnośnie organizacji wycieczek szkolnych, tym samym placówki zobligowane są do aktualizacji lub wprowadzenia nowego regulaminu wycieczek.

W zakładce e-sklep znajdziecie Państwo regulamin wycieczek szkolnych odpowiadający nowym zapisom prawnym.