Nasze zasoby biblioteki e-szkoleń powiększyły się o nowe tytuły jak:

 • Pierwsza pomoc
 • Doradztwo zawodowe od 1 września 2018 roku
 • Organizacja wycieczek szkolnych
 • Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów sieci?
 • Zmiany prawa oświatowego
 • Zadania i obowiązk nauczycieli na początek roku szkolnego
 • Zasady oceny pracy nauczyciela od 1 września 2018 r. 
 • Prawa autorskie w praktyce szkolnej
 • Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia
 • Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych - terroryzm
 • Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy - jak pomóc w integracji i rozwijaniu sprawności uczenia się w języku polskim?
 • Być rodzicem nastolatka, czyli słów kilka o rozważnym rodzicielstwie - szkolenie dedykowane rodzicom.

A już wkrótce pojawią się kolejne.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem e-szkoleń.

     

Nowe rozporządzenie MEN z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki wprowadza nowe rozwiązania odnośnie organizacji wycieczek szkolnych, tym samym placówki zobligowane są do aktualizacji lub wprowadzenia nowego regulaminu wycieczek.

W zakładce e-sklep znajdziecie Państwo regulamin wycieczek szkolnych odpowiadający nowym zapisom prawnym.