W zakładce e-sklep znajdziecie aktualne statuty 8-letniej szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego, szkoły branżowej I stopnia i przedszkola. A już wkrótce na naszej stronie pojawią się kolejne publikacje z wzorcowymi statutami dla innych typów szkół.

Zapraszamy do śledzenia naszych publikacji.

       

E-szkolenie: Prawo pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty zostało przygotowane z myślą o nauczycielach zatrudnionych w:

  • gimnazjach
  • zespołach szkół, w których skład wchodzi gimnazjum 
  • szkół, do których z dniem 1 września zostanie włączone gimnazjum np. liceum ogólnokształcące.

Wszystkich nauczycieli w/w jednostek obowiązują nowe regulacje - art. 225 Ustawy Przepisy wprowadzające - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60)..