Ruch Kadrowy 2017

 • PRAWIDŁOWE DOKONYWANIE  ZMIAN  KADROWYCH  w placówkach oświatowych w okresie przejściowym – zwolnienie, przeniesienie, uzupełnienie etatu, stan nieczynny, w tym wzory wszystkich pism kadrowych.
 • NOWE REGULACJE STOSUNKU PRACY W WYGASZANYCH GIMNAZJACH, w tym wzory pism.
 • Kryteria wyboru nauczycieli do zwolnienia lub zmiany warunków pracy. 
 • Szczególna ochrona pracownicza – zakres, zasady szczególnej ochrony.

 Szanowni Państwo!

   Zmiany organizacyjne w szkołach, a w szczególności w placówkach powstałych z przekształcenia lub włączanie samodzielnych gimnazjum do innych placówek zobowiązują dyrektora do podejmowania trafnych decyzji kadrowych. 

Nie wszystkie zapisy Karty Nauczyciela mają zastosowanie do nauczycieli wygaszanych gimnazjów. W okresie przejściowym art. 20, 22 KN zastępują inne uregulowania wymienione w ustawie – Przepisy wprowadzające.  – Prawo oświatowe. Wprowadzono także inne zasady uzupełniania etatów w innych placówkach art. 18 i 19 KN. Dodatkowo niż demograficzny, planowane oszczędności w zatrudnianiu pracowników administracyjno-obsługowych, tworzenie CUW  sprawią, że dyrektor szkoły będzie zmuszony do podjęcia trudnych decyzji kadrowych. Muszą one być nie tylko trafne, ale przede wszystkim zgodne z prawem. Jakimi kryteriami kierować się przy typowaniu nauczycieli do zwolnienia? Jakie kolejne czynności należy podejmować, by nie nastąpiło złamanie prawa pracy i zapisów KN? Kiedy stosować ustawę z 13 marca 2003 r. o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracownika? Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na oferowanym spotkaniu !!!

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie prowadzone metodami podającymi (wykład, studium przypadku, ćwiczenia).

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • właściwie interpretować zapisy KN, ustawy wprowadzającej – Prawo oświatowe, kodeksu pracy, ustawy z 13 marca 2003 r. w zakresie ruchu kadrowego,
 • stosować odpowiednie przepisy regulujące ruchy kadrowe dla pracowników placówek po wdrożeniu uchwały samorządu o sieci szkół, 
 • opracować kryteria wyboru do zwolnienia w poszczególnych grupach zawodowych,
 • uniknąć błędów przy koniecznych zwolnieniach lub zmianach warunków pracy i płacy,
 • poprawnie prowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi,
 • należycie przygotować wymagane pisma do pracownika, związków zawodowych.
Program szkolenia: 
 • Zasady rozwiązywania umów z nauczycielami - art. 20, art. 22, art. 23, art. 27 KN. 
 • Regulacje stosunków służbowych z nauczycielami w szkołach po ich przekształceniu.
 • Przepisy przejściowe dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów – wzory pism kadrowych. 
 • Kryteria doboru nauczyciela do zwolnienia – orzecznictwo SN, poprawność ich formułowania.
 • Zakres stosowania ustawy z 13 marca 2003 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 192) przy rozwiązywaniu umów z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Rodzaje ochrony przed zwolnieniem – wiek emerytalny, ciąża, urlop macierzyński, ochrona związkowa – czy i kiedy obowiązuje. Opinia, a zgoda związków zawodowych.
 • Najnowsze orzecznictwo SN w sprawach kadrowych.
 • Wzory wszystkich pism w postępowaniu kadrowym.
 • Studium przypadków. Konsultacje indywidualne.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 150 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Elżbieta Linowska - edukator  KOWEZ –  Nowa  Szkoła  Zawodowa, absolwentka  Centrum  Zarządzania Techniką i Jakością  Uniwersytetu  LOYOLA  Marymount w  Los  Angeles, specjalista  z zakresu prawa oświatowego, doświadczony i  lubiany  wykładowca.