Ochrona danych osobowych

OCHRONA  DANYCH OSOBOWYCH W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ,
z  uwzględnieniem  nowelizacji  ustawy  od 1 stycznia 2015 roku.

Kryteria dokumentacja regulująca zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej , w tym gotowe wzory:

 • Polityki bezpieczeństwa,
 • Instrukcji przetwarzania danych osobowych,
 • wzory upoważnień i rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • wewnętrzne procedury przetwarzania danych osobowych, wzory dokumentów związanych z prezentacją  wizerunku ucznia, udostępniania danych, powierzania przetwarzania danych.

 

Szanowni Państwo!

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o ochronie danych! Nakłada ona na dyrektora jako Administratora danych lub na osobę, która będzie pełniła funkcję Administratora bezpieczeństwa informacji szereg nowych obowiązków np. sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, nadzór nad opracowaniem i aktualizowaniem dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i stosowania środków ochrony danych, a także zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych z przepisami prawa. Nowelizacja ustawy przewiduje również możliwość ograniczenia zbiorów zgłaszanych do GIODO pod warunkiem powołania w placówce ABI. Na szkoleniu wyjaśnimy kto i na jakich zasadach może pełnić funkcję ABI.
By ułatwić Państwu realizację nowych zadań po zmianach przepisów o ochronie danych,  SIO i przepisów o dokumentacji  przygotowaliśmy wzorcowe opracowania wewnątrzszkolnej dokumentacji, którą bez problemu zaadoptujecie Państwo na potrzeby własnej placówki.

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie  prowadzone metodą wykładu interaktywnego z możliwością zadawania  pytań.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poprawnie realizować obowiązki Administratora danych,
 • uaktualnić lub  wdrożyć Politykę bezpieczeństwa oraz Instrukcję przetwarzania danych osobowych,
 • dokonać poprawnej identyfikacji zbiorów danych z uwzględnieniem zmian prawa oświatowego w zakresie dokumentacji pedagogicznej w szkołach,
 • określić zadania i obowiązki pracowników związane z przetwarzaniem danych osobowych i ABI,
 • wprowadzić wewnętrzne procedury ochrony i przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych,
 • przygotować wymagane prawem sprawozdania.
Program szkolenia: 
 • Ustawa o ochronie danych osobowych wg stanu prawnego na 1.01.2015 roku.
 • Obowiązki dyrektora  placówki oświatowej i pracowników w zakresie przetwarzania danych.
 • Pozycja prawna i zadania ABI po 1 stycznia 2015.  Czy powoływać ABI?
 • Procedury wewnątrzszkolne postępowania z danymi, w tym : polityka bezpieczeństwa, instrukcja, rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych – gotowe wzory.
 • Formy naruszenia danych osobowych przez osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych.
 • Arkusz samooceny realizacji „15” standardu kontroli zarządczej „Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych”.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 120 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.