Reforma oświaty 2017

 • REFORMA OŚWIATY 2017 – zmiany strukturalne i jej skutki w organizacji placówki  oświatowej na podstawie „Prawo oświatowe” i przepisów wprowadzających nowe prawo.
 • ZMIANY W WARUNKACH ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI i pozostałych pracowników w związku z reformą edukacji w tym: nowe zasady przejścia w stan nieczynny, rozwiązywanie stosunku pracy, udzielanie urlopów zdrowotnych, niestosowanie art. 20 KN i inne.
  Nowe obowiązki dyrektora w postępowaniu kadrowym!
 • Konstrukcja nowego statutu szkoły na podstawie ustawy – Prawo oświatowe wraz z propozycją wybranych obowiązujących uregulowań - przykłady 

Szanowni Państwo!

Nowe przepisy: ustawa – Prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ją, obejmują każdy obszar pracy szkoły. Jedynie ich pełne zrozumienie i poprawne interpretowanie zagwarantują, że dyrektor nie popełni błędów zarówno w samej organizacji placówki na rok szkolny 2017/18, jak i w zakresie kształtowania polityki kadrowej (zmiany KN, wymagań kwalifikacyjnych, organizacji, ramowych planów nauczania). Z pewnością, na barki dyrektorów niebawem zostanie nałożony obowiązek przygotowania nowych statutów szkoły, które organy prowadzące uchwalą wraz ze zmianami organizacji poszczególnych szkół (łączenie, włączanie, podwyższenie stopnia organizacyjnego, etc). Aby tak liczne zmiany, przy bardzo krótkim terminie realizacji, nie stanowiły problemów i dyrektor należycie wywiązał się ze swoich obowiązków, zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym szczegółowo omówimy w/w problematykę oraz zaprezentujemy gotowe wzory pism, propozycje zapisów nowych regulacji w statucie szkoły. Dodatkowo poinformujemy o zmianach od 1 stycznia 2017 roku w Kodeksie pracy.  

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać wprowadzane zmiany w systemie oświaty,
 • poznać nowe obowiązki dyrektora, wynikające ze zmian prawa oświatowego, 
 • dostosować organizację placówki i pracy nauczyciela do nowych przepisów.
Program szkolenia: 
 • Wprowadzenie do zarządzania jakością w placówce oświatowej.
 • Prawo oświatowe – omówienie i interpretacja wybranych zapisów.
 • Zmiany w organizacji szkoły w okresie przejściowym na podstawie przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe.
 • Zmiany w pragmatyce zawodowej nauczycieli:
  • zasady przenoszenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • warunki zatrudniania w innych placówkach,
  • nowe zasady przenoszenia w stan nieczynny nauczycieli wygaszanych gimnazjów, 
  • zasady udzielania urlopów zdrowotnych dla nauczycieli j/w,
  • warunki realizacji awansu zawodowego dla nauczycieli j/w,
  • status dyrektora szkoły podstawowej i wygaszanego gimnazjum,
  • zmiany w zakresie wymagań kwalifikacyjnych nauczycieli,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli po zmianach w Karcie Nauczyciela i inne. 
 • Konstrukcja statutu szkoły na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 • Propozycje zapisów nowych uregulowań w statucie szkoły – wolontariat, organizacja doradztwa zawodowego, organizacja zajęć zwiększających szanse edukacyjne i inne. 
 • Zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/18
 • Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2017 r. 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 250 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Elżbieta Linowska - edukator  KOWEZ –  Nowa  Szkoła  Zawodowa, absolwentka  Centrum Zarządzania Techniką i Jakością  Uniwersytetu  LOYOLA  Marymount w  Los  Angeles, specjalista z zakresu prawa oświatowego, doświadczony i  lubiany  wykładowca.

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.