Dokumentowanie wyników pracy nauczyciela do formułowania oceny pracy

Zgłoszenie na szkolenie „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019” oraz na szkolenie „Dokumentowanie wyników pracy nauczyciela (...)” zapewnia 5% zniżki na szkolenie z Dokumentowania wyników pracy nauczyciela do formułowania oceny pracy.*

 • DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELI DO FORMUŁOWANIA OCENY PRACY 
 • WSKAŹNIKI OPISUJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI KRYTERIÓW OCENY NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO I SPOSOBY ICH OCENY
 • PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA, w tym oceny planu rozwoju zawodowego

 

Szanowni Państwo!

Od 1 września 2018 r.  obowiązują nowe przepisy w zakresie oceniania pracy nauczycieli. Obowiązkiem dyrektora, poza przygotowaniem Regulaminu oceniania, o którym mowa w art. 6a ust. 14 KN, jest systematyczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego, którego wyniki będą wykorzystane do sformułowania obiektywnej oceny pracy nauczyciela. 

Aby rzetelnie dokonać tej oceny, dyrektor powinien rejestrować działania nauczyciela, prowadzić dokumentację o efektach jego pracy, odnotowywać uwagi i spostrzeżenia o sposobie wykonywania statutowych zadań szkoły. Będzie ona stanowiła dowody materialne potwierdzające zasadność wystawionej oceny  i z pewnością okaże się pomocna we wszelkich postępowaniach odwoławczych do K.O. lub sądów (Uwaga! Oczekiwania nauczycieli i samoocena są bardzo wysokie, a droga do uzyskania oceny wyróżniającej utrudniona!!)

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na 1- dniowe spotkanie, na którym przedstawimy: jakimi narzędziami „mierzyć” pracę nauczyciela, jak dokumentować realizację poszczególnych kryteriów, jak ująć w kryteriach oceny plan rozwoju dla nauczycieli kończących staż ocena pracy, jak poprawnie udokumentować proces oceny pracy nauczyciela.

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • merytorycznie sprawować nadzór pedagogiczny,
 • sporządzać dokumentację potwierdzającą stopień spełniania przez nauczyciela wszystkich kryteriów wymaganych przy ocenie,
 • obiektywnie oceniać działania i efekty pracy nauczycieli,
 • poprawnie dokonywać oceny pracy z zachowaniem procedur oceniania.
Program szkolenia: 
 • Nowe przepisy prawa dotyczące oceny pracy nauczyciela, w tym awansu zawodowego.
 • Procedura oceny pracy nauczyciela – wzór Regulaminu Oceny.
 • Czynności administracyjne dyrektora w procesie oceniania – wzory pism.
 • Wskaźniki spełniania poszczególnych kryteriów wymagań do oceny – przykłady.
 • Narzędzia do dokumentowania wymaganych prawem kryteriów oceny na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – gotowe opracowania. 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 170 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Elżbieta Linowska - edukator  KOWEZ –  Nowa  Szkoła  Zawodowa, absolwentka  Centrum Zarządzania Techniką i Jakością  Uniwersytetu  LOYOLA  Marymount w  Los  Angeles, specjalista z zakresu prawa oświatowego, doświadczony i  lubiany  wykładowca.

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

 *zniżka przysługuje takiej samej ilości osób zgłoszonych na szkolenie "Dokumentowanie pracy (..)", co zgłoszonych na szkolenie "Plan nadzoru na rok szkolny 2018/2019" z tej samej szkoły/placówki.