Wiedza ekspertów dostępna "od ręki"

W naszym e-sklepie znajdziecie Państwo elektroniczne publikacje niezbędne każdemu dyrektorowi placówki oświatowej w codziennej pracy zawodowej. Zamówione dokumenty pobierzecie Państwo bezpośrednio z naszej strony internetowej w ciągu kilku chwil od złożenia zamówienia.

 

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów / wychowanków

NOWOŚĆ!

Publikacja zawiera opis systemowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej, w tym organizację zajęć w zakresie doradztwa zawodowego. 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Strategia działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i informacyjnych

NOWOŚĆ!

"Strategia działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i informacyjnych" stanowi zbiór zasad obowiązujących wszystkich pracowników szkoły/placówki oświatowej w celu obniżania ryzyk i zagrożeń związanych z używaniem narkotyków, środków odurzających i zagrożeń  demoralizacji. 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Wzorcowy statut 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

NOWOŚĆ!

Publikacja "Wzorcowy statut 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi", zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami gimnazjalnymi. 

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Wzorcowy Statut Przedszkola

NOWOŚĆ!

Publikacja "Wzorcowy statut przedszkola" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu placówki oświatowej.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Całościowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny podzielony został na kilkanaście części. Celem każdej z nich jest zapobieganie pojawianiu się bądź ograniczenie występowania konkretnych czynników ryzyka. 

Wzorcowy Statut szkoły branżowej I-stopnia

NOWOŚĆ!

Publikacja "Wzorcowy Statut szkoły branżowej I-stopnia" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

 

 

 

Wzorcowy Statut Liceum Ogólnokształcącego

NOWOŚĆ!

Publikacja "Wzorcowy statut liceum ogólnokształcącego" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dyrektora szkoły podstawowej

Publikacja "Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej", zawiera pełną dokumentację postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zgodną ze zmianami wprowadzonymi:

  • Ustawą prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku;
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 586);
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 21 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 610).

Publikacja elektroniczna

 

 

Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Publikacja "Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej", zawiera pełną dokumentację postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zgodną ze zmianami wprowadzonymi:

  • Ustawą prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku;
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 586);
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 21 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 610).

Publikacja elektroniczna

 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Publikacja zawiera aktualny regulamin przyjmowania skarg i wniosków.

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Polityka Antymobbingowa

Zgodnie z zapisami art. 94. 3. kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”.
Jednym ze sposobów realizacji obowiązków, wynikających z tego artykułu, jest uregulowanie zasad współżycia społecznego poprzez wprowadzenie dokumentu...

Publikacja elektroniczna

Wzorcowy statut 8-letniej niepublicznej szkoły podstawowej

Publikacja "Wzorcowy statut 8-letniej niepublicznej szkoły podstawowej", zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla niepublicznej szkoły podstawowej. 

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 sierpień 2017 r.

Kodeks Etyki

Ustawa o finansach publicznych jasno definiuje cele kontroli zarządczej. Jednym z nich jest:

  • przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania.

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Regulamin służby przygotowawczej

Publikacja zawiera aktualny i kompletny regulamin służby przygotowawczej, który jest koniecznym elementem zarządzania placówką i pracownikami administracji jednostki samorządowej.

Publikacja elektroniczna

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w placówce oświatowej

Regulamin niezbędny w każdej placówce oświatowej. Należy go obowiązkowo umieścić na stronach BIP.

Publikacja elektroniczna

Regulamin okresowej oceny pracownika samorządowego

Publikacja zawiera aktualny i kompletny regulamin oceny okresowej pracownika samorządowego, który jest koniecznym elementem zarządzania placówką i pracownikami administracji jednostki samorządowej.

Publikacja elektroniczna

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie składniki majątkowe

Publikacja zawiera pełną instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie składniki majątkowe, która obowiązkowo musi się znaleźć na stronach BIP.

Publikacja elektroniczna

Jak przygotować statut czyli "Zasady techniki prawodawczej"

Ten 45 stronicowy dokument to kompendium wiedzy o budowie aktu prawnego, redagowaniu zmian, dokonywaniu jego nowelizacji i ogłaszania. Stanowi on doskonałą podstawę do przygotowania Statutu każdej placówki oświatowej.

Publikacja elektroniczna

Wybierz publikację

Regulamin
Wyników 1 - 18 z 18

Nasi partnerzy

aae-ecrk.pnglogo_EDULEX.jpglogo_Okienka.png