Wiedza ekspertów dostępna "od ręki"

W naszym e-sklepie znajdziecie Państwo elektroniczne publikacje niezbędne każdemu dyrektorowi placówki oświatowej w codziennej pracy zawodowej. Zamówione dokumenty pobierzecie Państwo bezpośrednio z naszej strony internetowej w ciągu kilku chwil od złożenia zamówienia.

 

Regulamin Rady Pedagogicznej. Uprawnienia rady oraz kompetencje stanowiące i opiniujące

Publikacja pt. "Regulamin Rady Pedagogicznej. Uprawnienia rady oraz kompetencje stanowiące i opiniujące." zawiera 25 stron, na których znajduje się m.in. wykaz wszystkich uprawnień Rady Pedagogicznej, który posłuży do poprawnego opracowywania uchwał, które podejmuje Rada Pedagogiczna.

Instrukcja w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego i prawami na dobrach niematerialnych oraz odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie składniki majątkowe

NOWOŚĆ!

Publikacja zawiera pełną instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego i prawami na dobrach niematerialnych oraz odpowiedzialności za powierzone w użytkowanie składniki majątkowe, która obowiązkowo musi się znaleźć na stronach BIP.

Publikacja elektroniczna

Aktualizacja statutu szkoły - abonament

Proponujemy Państwu zakup abonamentu na aktualizację statutu każdego typu szkoły. Abonament obejmuje okres od 1 grudnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. 

Publikacja elektroniczna

Wzorcowy statut szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Publikacja "Wzorcowy statut szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Procedura wczesnego wspomagania

Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dokumentem opracowanym na podstawie nowego rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).

Publikacja w wersji elektronicznej

System pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspierania uczniów / wychowanków

Publikacja zawiera opis systemowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej, w tym organizację zajęć w zakresie doradztwa zawodowego. 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Wzorcowy statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Publikacja "Wzorcowy statut Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu SOSW, w którego skład wchodzą: (...)

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Strategia działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i informacyjnych

"Strategia działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i informacyjnych" stanowi zbiór zasad obowiązujących wszystkich pracowników szkoły/placówki oświatowej w celu obniżania ryzyk i zagrożeń związanych z używaniem narkotyków, środków odurzających i zagrożeń  demoralizacji. 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Wzorcowy statut 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi

Publikacja "Wzorcowy statut 8-letniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi", zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i oddziałami gimnazjalnymi. 

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Wzorcowy Statut Przedszkola

Publikacja "Wzorcowy statut przedszkola" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu placówki oświatowej.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Całościowy Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny podzielony został na kilkanaście części. Celem każdej z nich jest zapobieganie pojawianiu się bądź ograniczenie występowania konkretnych czynników ryzyka. 

Wzorcowy Statut Technikum

Publikacja "Wzorcowy Statut Technikum" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

 

 

 

Wzorcowy Statut szkoły branżowej I-stopnia

Publikacja "Wzorcowy Statut szkoły branżowej I-stopnia" zawiera całościowy i aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

 

 

 

Wzorcowy Statut Liceum Ogólnokształcącego

Publikacja "Wzorcowy statut liceum ogólnokształcącego" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dyrektora szkoły podstawowej

Publikacja "Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej", zawiera pełną dokumentację postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zgodną ze zmianami wprowadzonymi:

  • Ustawą prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku;
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 586);
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 21 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 610).

Publikacja elektroniczna

 

 

Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Publikacja "Rekrutacja - dokumentacja wewnętrzna dla przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej", zawiera pełną dokumentację postępowania rekrutacyjnego w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zgodną ze zmianami wprowadzonymi:

  • Ustawą prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku;
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 586);
  • Rozporządzeniem MEN z dnia 21 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 610).

Publikacja elektroniczna

 

Wzorcowy Statut Zespołu Szkoł Zawodowych

Publikacja "Zespołu Szkół Zawodowych" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla zespołu szkół w skład, którego wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Branżowa I stopnia oraz Technikum.

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 wrzesień 2017 r.

 

 

 

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Publikacja zawiera aktualny regulamin przyjmowania skarg i wniosków.

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Polityka Antymobbingowa

Zgodnie z zapisami art. 94. 3. kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”.
Jednym ze sposobów realizacji obowiązków, wynikających z tego artykułu, jest uregulowanie zasad współżycia społecznego poprzez wprowadzenie dokumentu...

Publikacja elektroniczna

Wzorcowy statut 8-letniej niepublicznej szkoły podstawowej

Publikacja "Wzorcowy statut 8-letniej niepublicznej szkoły podstawowej", zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla niepublicznej szkoły podstawowej. 

Publikacja elektroniczna

Stan prawny: 1 sierpień 2017 r.

Wybierz publikację

Regulamin
Wyników 1 - 20 z 25

Nasi partnerzy

aae-ecrk.pnglogo_EDULEX.jpglogo_Okienka.png