O nas

Firma szkoleniowa Europejskie Centrum Rozwoju Kadr organizuje i prowadzi szkolenia od 2004 roku. Rozpoczęcie działalności spółki było odpowiedzią na wyraźne zapotrzebowanie rynku na zewnętrzne profesjonalne szkolenia z zakresu prawa pracy, edukacji i administracji samorządowej.

Oferta szkoleń skierowana jest w głównej mierze do jednostek sektora publicznego. Uczestnikami szkoleń są przede wszystkim pracownicy oświaty, urzędów oraz jednostek samorządowych.

Misją kadry zarządzającej jak i szkoleniowej firmy ECRK jest, aby każdy uczestnik szkolenia nabył praktycznych umiejętności, dzięki którym jego praca stanie się łatwiejsza, przyjemniejsza i efektywniejsza. 

Do każdego tematu przygotowujemy obszerne materiały zawierające propozycje praktycznych rozwiązań, które z łatwością można zastosować w placówce.

Nasze główny cel, wynika z maksymy ”pracuj mądrze, a nie ciężko”: Pokazać jak zrobić, a nie powiedzieć tylko co zrobić!
 
Kadra szkoleniowa składa się ze  specjalistów z zakresu:
  • prawa oświatowego,
  • zarządzania finansami,
  • prawa pracy,
  • ewaluacji,
  • administrowania jednostką,
  • audytu,
  • analizy efektów kształcenia (EWD),
  • organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Każdy z wykładowców/trenerów posiada wieloletnie doświadczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne w zakresie prezentowanego zagadnienia.

Firma realizuje zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. W ofercie są również szkolenia kilkudniowe. W skali roku Zespół ECRK Białystok szkoli ponad 8000 osób. 

Od początku istnienia firma organizuje również szkolenia z tematyki/zagadnień zgłaszanych przez Klientów. Baza naszych Klientów systematycznie powiększa się, przy czym znaczna ich część to wieloletni uczestnicy szkoleń.

Od 2009 roku Zespół ECRK świadczy również usługi z zakresu doradztwa, pomocy w przygotowaniu projektów wdrażania systemów zarządzania jakością, wspólnym wypracowywaniu niezbędnej dokumentacji m.in. kontroli zarządczej oraz monitorowaniu wdrażanego systemu.