Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO za rok szk. 2018/2019 w tym:

 • projekty ewaluacji, narzędzia badawcze, raporty z badań – gotowe opracowania
 • protokoły kontroli, monitorowania, obserwacji, analiza wyników egzaminów – przykłady
 • pełna dokumentacja działań dyrektora związana z nadzorem pedagogicznym
 • ocena efektywności jakości pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli

NARZĘDZIA BADAWCZE, RAPORTY I WNIOSKI Z EWALUACJI wybranych obszarów pracy szkoły: aktywność fizyczna, system doradztwa zawodowego i inne 

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA WYNIKÓW NADZORU DO OCENY PRACY NAUCZYCIELI I DYREKTORA

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA WNIOSKÓW Z NADZORU PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ

 

UWAGA!

KAŻDA PLACÓWKA BIORĄCA UDZIAŁ W SZKOLENIU OTRZYMA BEZPŁATYNY DOSTĘP DO ELEKTRONICZNEJ BAZY NARZĘDZI BADAWCZYCH - ANKIET EWALUACYJNYCH przedstawionych na szkoleniu, do przeprowadzenia badań online we własnej placówce.

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego w formie protokołów, arkuszy obserwacji, kart monitorowania, raportów ewaluacyjnych, analizy badań osiągnięć edukacyjnych i innych.  Po dogłębnej analizie zgromadzonych informacji, dyrektor opracowuje sprawozdanie z nadzoru. Wnikliwość badań, słuszność wniosków, obszerny raport – nie tylko dokumentuje pracę dyrektora, prezentuje całoroczne podejmowane działania w celu poprawy jakości pracy szkoły, ocenia poziom nauczania i wychowania, ale przede wszystkim będzie wykorzystywany  w procesie oceniania wg nowych zasad pracy zarówno dyrektora, jak i poszczególnych nauczycieli. 

UWAGA: będzie to ostatnie sprawozdanie z nadzoru przed rozpoczęciem powszechnej oceny pracy nauczycieli dyplomowanych (styczeń-czerwiec 2020r.) trzeba je  przygotować wyjątkowo solidnie i mądrze!

Na szkoleniu przedstawimy wzorcowe sprawozdanie sporządzone na podstawie załączonych wyników badań, prowadzonych kontroli, obserwacji, monitorowania, w tym komplet narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej we wskazanych obszarach pracy w szkole wraz z wnikliwą analizą wyników. Wszystko opracowane zostanie mając na uwadze najwyższe standardy jakości, ale też w funkcji dokumentowania poszczególnych kryteriów oceny pracy  nauczycieli i dyrektora.

Zapraszamy na 1 – dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z przykładami. 

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać sposoby dokumentowania czynności dyrektora w nadzorze pedagogicznym,
 • poprawnie dokumentować uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego oraz formułować zalecenia  i wnioski do dalszej pracy nauczyciela,
 • przygotować kompletne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego wraz z jego prezentacją na RP,
 • dokumentować nadzór pedagogiczny w funkcji oceny pracy nauczycieli i poszczególnych kryteriów,
 • dokonać oceny efektywności podejmowanych działań w wybranych obszarach pracy szkoły,
 • sformułować adekwatne wnioski i przedłożyć rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym,
 • opracować wymagany przepisami ustawy "Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną".

 

Program szkolenia: 
 • Techniki dokumentowania nadzoru pedagogicznego – przykłady wypełnionych dokumentów.
 • Narzędzia badawcze stosowane w ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach pracy szkoły – gotowe opracowania ankiet, kwestionariuszy, arkuszy diagnostycznych i innych.
 • Raporty z badań ewaluacyjnych – przykłady.
 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szk. 2018/2019 – przykład kompletnego opracowania
 • Sposób wykorzystania wniosków z nadzoru przez Radę Pedagogiczną - wzór.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 250 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo