Dokumentacja kadrowa od 1 stycznia 2019 roku

 • DOKUMENTACJA KADROWA OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU.
 • NOWE E-AKTA OSOBOWE PRACOWNIKÓW W 2019 ROKU – przykłady, zasady, podział akt na części, obowiązki dyrektora, procedury.
 • REGULAMINY – wzory, wyjaśnienia. 
 • ZFŚS 2019 – wzory dokumentów, przykłady podejmowanych działań, wyjaśnienia, wpływ RODO, nowe przepisy prawa.

 ZNIŻKA: 2-ga osoba 30% zniżki, 3-cia i kolejne 50% zniżki

Szanowni Państwo,

Nowy Rok rozpoczyna się od szeregu zmian w dokumentacji kadrowej każdej placówki oświatowej.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w wersji elektronicznej oraz ostatecznie przesądzono o okresie ich przechowywania. Pozostałe zmiany są konsekwencją tych dwóch. Przepisy przewidują co najmniej 10 obowiązków dla tych pracodawców, którzy zdecydują się przejść na e-akta. Warto wiedzieć, w jaki sposób wykonać nowe obowiązki – skorzystaj z 2 nowych procedur.

Zmiany prawa powodują również obowiązek aktualizacji niektórych regulaminówpracy i wynagradzania. W trakcie szkolenia przedstawimy te zmiany, nowe zapisy do regulaminów, a także gotowe wzory dokumentów.

Modyfikacja przepisów wpływa również na funkcjonowanie ZFŚS. Nowa ustawa wprowadzająca RODO, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., zmienia zapisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Niezbędne stanie się nowelizacja obowiązujących regulaminów ZFŚS. Na szkoleniu przedstawimy konieczne modyfikacje oraz to, jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem RODO, a także przedstawimy stosowne wzory.

 

W związku z licznymi zmianami mamy przyjemność zaprosić Państwa na 1- dniowe spotkanie, na którym przedstawimy i omówimy: zmiany w dokumentacji kadrowej od 1 stycznia 2019 r.,  jak dostosować wewnątrzszkolne dokumenty, jak stosować zapisy regulaminu ZFŚS  w kontekście RODO. 

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • prowadzić dokumentację pracowniczą zgodnie z przepisami prawa,
 • dokonać wyboru najlepszego rozwiązania przy wprowadzaniu e-dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzić niezbędną dokumentację, w tym zmodyfikować  już obowiązujące wewnątrzszkolne regulacje,
 • poprawnie pobrać i przetwarzać dane osobowe osób ubiegających się o świadczenie z ZFŚS,
 • zapoznać się z najnowszymi zmianami przepisów i obowiązkami szkół w tym zakresie.
Program szkolenia: 
 • E-akta osobowe
 • Zmiana formy prowadzenia akt osobowych – obowiązki dyrektora,
 • Kiedy możliwa elektroniczna forma prowadzenia akt osobowych?
 • Reguły związane z digitalizacją dokumentów – procedury, wzory dokumentów,
 • Przekazywanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi,
 • Podział akt osobowych.
 • Nowe okresy przechowywania dokumentacji.
 • Wpływ RODO na prowadzenie dokumentacji pracowniczej - które dokumenty i kopie wolno obecnie przechowywać w aktach?
 • Regulamin pracy – podstawa prawna, obowiązywanie, treść, odpowiedzialność porządkowa,  zmiana, modyfikacja z uwagi na nowe regulacje.
 • Regulamin wynagradzania – podstawa prawna, treść, tryb ustanowienia, modyfikacja związana z uwzględnieniem ostatnich zmian, modyfikacja z uwagi na nowe regulacje, przepis regulaminu a zapis w umowie, kategorie zaszeregowania, jakich błędów uniknąć nowelizując regulamin.
 • ZFŚS – regulamin, administrowanie ZFŚS, osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS, rodzaje i przyznawanie świadczeń z uwzględnieniem ostatnich zmian, badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle RODO, komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO, opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów zgodnie z RODO.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ponad 270 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do oświaty; doświadczony wykładowca.

 

 

Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo