Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2019 r. Musi on uwzględniać wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz pozostawać w korelacji z kierunkami polityki oświatowej, wskazywanymi corocznie przez MEN. Proponowana publikacja pomoże opracować plan, zapewni niezbędne narzędzia do prawidłowego prowadzenia nadzoru, a ponadto prezentuje najważniejsze zmiany prawa oświatowego i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły i placówki oświatowej.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Wykaz zmian prawa

 1. Wykaz najważniejszych zmian prawa, które wchodzą w życie 1 września 2019 r. i aktów prawnych je wprowadzających 
 2. Omówienie istotnych zmian legislacyjnych i ich skutków dla organizacji pracy szkoły

Rozdział 2. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

 1. Informacje wprowadzające
 2. Plan nadzoru pedagogicznego
 3. Inne czynności nadzoru pedagogicznego

Rozdział 3. Uchwały Rady Pedagogicznej do podjęcia na początku roku szkolnego

 1. Wykaz kompetencji RP z ustawy Prawo oświatowe
 2. Uchwały stanowiące
 3. Uchwały opiniujące

Rozdział 4. Materiały pomocnicze

 1. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli
 2. Diagnoza potrzeb rozwojowych, w tym czynników ryzyka i czynników chroniących
 3. System doradztwa zawodowego
 4. Monitorowanie podstawy programowej
 5. Monitorowanie BHP
 6. Projekt edukacyjny – narzędzia dla nauczyciela
 7. Projekt ewaluacji kompetencji matematycznych
 8. Arkusz obserwacji lekcji W-F0
 9. Szkolny system badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Rozdział 5. Narzędzia ewaluacyjne – na CD

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 359 

Autorzy: Dominik Linowski, Beata Linowska

ISBN: 978-83-64078-99-6   

Cena zawiera koszty przesyłki

290,00 PLN

PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo