NOWOŚĆ | Szkolny system nauki na odległość
Tematyka: Dokumentacja szkolna   

W związku z nowymi realiami organizacji pracy placówek oświatowych Dyrektorowi przydzielono sporo nowych obowiązków. Jednym z nich jest opracowanie i wdrożenie nowych zasad pracy placówki. 


Uregulowanie kwestii dotyczących między innymi:

  • form nauczania i źródeł informacji
  • sposobu oceniania
  • monitorowania pracy nauczycieli
  • pracy rady pedagogicznej
  • i wieku innych,

wymagają ujęcia w dokumentacji placówki. 

Przygotowany przez nas dokument „Szkolny system nauki na odległość” to kompleksowe opracowanie zawierające uporządkowanie wszystkich nowości w pracy placówki i ujęcie ich w jej formalnej dokumentacji. 

Poza dokumentem „Szkolny system nauki na odległość” przygotowaliśmy zarządzenie go wprowadzające oraz poradnik ze wskazówkami, w jaki sposób poszczególne zadania należy i można realizować. 

Jest to kompleksowe opracowanie składające się z kilku dokumentów, stanowiących zestaw dokumentacji niezbędnej dla funkcjonowania placówki oświatowej w nowych realiach nauki na odległość. 
Korzystając z tego materiału mogą być Państwo pewni, że nie przeoczą Państwo żadnego z wielu nowych obowiązków i zadań postawionych przed dyrektorem. 

 

Spis treści:

  1. Wprowadzenie
  2. Zarządzenie dyrektora szkoły 
  3. Szkolny system pracy na odległość
  4. Sprawozdanie z realizacji godzin pracy nauczyciela
  5. Sposoby nauki na odległość i zasoby dostępne w sieci.

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 22

Autor: Bożena Browarczyk, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-11-1

89,00 PLN

PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo