Nadzór pedagogiczny jako narzędzie doskonalenia jakości pracy szkoły i nauczyciela

NADZÓR PEDAGOGICZNY JAKO NARZĘDZIE DOSKONALENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY I NAUCZYCIELA - techniki sprawowania nadzoru i sposoby dokumentowania jego wyników

 

Szanowni Państwo!

Obowiązkiem dyrektora jest sprawowania nadzoru pedagogicznego w taki sposób, aby formułowane wnioski z kontroli, monitorowania, obserwacji, prowadzonych analiz i wewnętrznych badań przyczyniały się do podniesienia jakości pracy nauczycieli i poprawy procesów zachodzących w szkole. O skutecznym nadzorze można mówić wtedy, gdy prowadzony jest w sposób ekspercki. 

Na oferowanym szkoleniu przygotujemy Państwa do merytorycznego sprawowania nadzoru pedagogicznego w wielu obszarach funkcjonowania szkoły, formułowania zaleceń i uwag oraz przestawimy komplet narzędzi do dokumentowania jego wyników. 

Dokumentacja z nadzoru będzie bardzo przydatna w podejmowaniu decyzji kadrowych, oceny pracy nauczyciela, ewentualnego różnicowania płac oraz przygotowania sprawozdania. 

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z przykładami.

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • sprawnie i merytorycznie sprawować nadzór pedagogiczny,
 • formułować wnioski i zalecenia celem poprawy jakości pracy szkoły,
 • dokonywać kompleksowej oceny bieżącej pracy nauczyciela i zachodzących procesów w placówce,
 • zgromadzić  dokumenty potwierdzające zasadność decyzji kadrowych (art. 20, 22, 18 KN, postępowanie dyscyplinarne) i płacowych (nagrody, dodatek motywacyjny).
Program szkolenia: 
 • Podstawy prawne realizacji nadzoru pedagogicznego – ustawa o systemie oświaty, KN, rozporządzenie o ocenianiu nauczycieli i inne.
 • Regulamin oraz proces oceny pracy nauczycieli. Kryteria jakości pracy.
 • Dokumentowanie wyników nadzoru wraz z instrukcjami do prowadzenia merytorycznych obserwacji, kontroli, monitorowania w obszarach:
 • poprawności metodycznej prowadzonych zajęć,
 • dostosowywania wymagań edukacyjnych,
 • indywidualizacji nauczania,
 • ewaluacji pracy własnej nauczyciela,
 • przestrzegania zasad oceniania,
 • realizacji funkcji wychowawcy,
 • świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • wielu innych.
 • Zestaw narzędzi do dokumentowania wyników nadzoru – wzory dokumentów.
 • Przygotowanie do zewnętrznej ewaluacji w obszarach  wskazanych przez MEN na rok szkolny 2016/2017. 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 200 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Elżbieta  Linowska -  edukator  KOWEZ –  Nowa  Szkoła  Zawodowa, absolwentka  Centrum  Zarządzania Techniką i Jakością  Uniwersytetu  LOYOLA  Marymount w  Los  Angeles, specjalista  z zakresu prawa oświatowego, doświadczony i  lubiany  wykładowca.