Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Zmiany w awansie zawodowym - ustawa uchwalona przez Sejm!
zdjecie_aktualnosci
Wymagania na egzaminie maturalnym 22/23 i 23/24
zdjecie_aktualnosci
Wyliczanie etatów specjalistów - informacje MEiN


Archiwum | Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020
zdjecie_aktualnosci

3 lipca 2019 r. Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2019/2020. Wskazania obejmują:

  1. Profilaktykę uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Wytyczne te należy ująć przygotowując przyszłoroczny plan nadzoru pedagogicznego. Co ciekawe, wśród obszarów określonych przez MEN znalazło się wiele obszarów, które skutecznie przewidzieliśmy do realizacji i nadzoru już w poprzednim roku szkolnym. Tym bardziej zapraszamy na tegoroczną edycję szkolenia Plan Nadzoru 2019/20.

 

Kierunki polityki oświatowej 2019/2020.

 

03-07-2019

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo