Badania
NOWOŚĆ | Prawidłowość oceniania, funkcja oceny szkolnej
Tematyka: Nauczanie, Prawo   
MEiN w roku szkolnym 2023/24 jako jeden z kierunków polityki oświatowej wskazał "Doskonalenie kompetencji dyrektoró...
Cena:
73.80 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Umiejętności cyfrowe uczniów i nauczycieli
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Celem badania jest określenie umiejętności cyfrowych, jakie posiadają uczniowie i nauczyciele, aby na tej podstawie opra...
Cena:
55.35 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Proponowane badanie skierowane jest do rodziców uczniów i ma na celu poznanie potrzeb rozwojowych ich podopiecznych. Będ...
Cena:
30.75 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Aktywność fizyczna uczniów
Tematyka:   
Według badań Instytutu Żywności i Żywienia ponad 20 proc. polskich dzieci i nastolatków zmaga się z nadwa...
Cena:
61.50 zł
Więcej
Kondycja psychiczna uczniów - samopoczucie i dobrostan
Tematyka:   
Badanie skierowane jest do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych i starszych. Jego celem jest ustalenie, w jakiej kond...
Cena:
30.75 zł
Więcej
Edukacja on-line a higiena cyfrowa i relacje szkolne
Tematyka: Nauczanie, Wychowanie i opieka   
Okres nauki zdalnej, to czas w którym uczniowie korzystali częściej niż zwykle z urządzeń cyfrowych, a także mieli ogran...
Cena:
30.75 zł
Więcej
Bezpieczeństwo w sieci
Tematyka: Wychowanie i opieka   
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w trakcie ich korzystaniu z mediów społecznościowych, inter...
Cena:
39.36 zł
Więcej
Efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Tematyka: Pomoc pp   
Proponowane badanie pozwala dokonać oceny prowadzonych przez szkołę/placówkę działań w zakresie świadczenia pomocy psych...
Cena:
49.20 zł
Więcej
Współpraca z rodzicami
Tematyka: Rodzice   
Budowanie prawidłowych i trwałych relacji na linii nauczyciele, rodzice/ prawni opiekunowie uczniów jest jednym z podsta...
Cena:
49.20 zł
Więcej
Efektywność zdalnego nauczania
Tematyka: Nauczanie   
Epidemia postawiła przed nauczycielami nowe zadanie - nauczanie zdalne stało się obowiązkiem każdego nauczyciela. Tym sa...
Cena:
45.00 zł
Więcej
Badanie przesiewowe - z interpretacją wyników
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Proponowane badanie przesiewowe obejmuje następującą tematykę: środki psychoaktywne – narkotyki, dopalacze, cyberprz...
Cena:
246.00 zł
Więcej
Środki psychoaktywne - dla szkoły podstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Szkoły zgodnie z zapisami art. 26 ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sier...
Cena:
98.40 zł
Więcej
Wychowanie do wartości - dla szkoły podstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. Nic w...
Cena:
98.40 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Efektywność zdalnego nauczania wraz z interpretacją wyników
Tematyka: Nauczanie   
Epidemia postawiła przed nauczycielami nowe zadanie - nauczanie zdalne stało się obowiązkiem każdego nauczyciela. Tym sa...
Cena:
1,230.00 zł
Więcej
Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Temat bezpieczeństwa uczniów jest zagadnieniem, z którym spotykają się dorośli codziennie. Zjawisko agresji i przem...
Cena:
67.65 zł
Więcej
Wychowanie do wartości - dla szkoły ponadpodstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. Nic w...
Cena:
98.40 zł
Więcej
Palenie papierosów - dla szkół ponadpodstawowych
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Palenie wyrobów tytoniowych jest zjawiskiem bardzo popularnym, zarówno wśród dorosłych jak i młodych ludzi. Zjawisko pa...
Cena:
30.75 zł
Więcej
Praca domowa
Tematyka: Nauczanie   
  "Praca domowa" to badanie (gotowe zestawy pytań), które kierujemy do: uczniów, nauczycieli i rodziców. A...
Cena:
92.25 zł
Więcej
Atrakcyjność zajęć
Tematyka: Nauczanie   
Atrakcyjność zajęć jest nieodzowna dla ich skuteczności edukacyjnej. Należy zaspokajać, ale i rozwijać zaintresowania uc...
Cena:
55.35 zł
Więcej
Środki psychoaktywne - dla szkoły ponadpodstawowej
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Szkoły zgodnie z zapisami art. 26 ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sier...
Cena:
98.40 zł
Więcej
Profilaktyka antynarkotykowa - pełne badanie dla małych SP
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Badanie oferujemy małym szkołom podstawowym, których liczba uczniów nie przekracza 100 osób. Szkoły zgodnie z zapisami ...
Cena:
738.00 zł
Więcej
Cyberprzemoc - dla szkoły podstawowej
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Nowe media stawiają przed szkołami nowe wyzwania - wraz z możliwościami, które kreują, wzrasta również poziom zagrożenia...
Cena:
104.55 zł
Więcej
Cyberprzemoc - dla szkoły ponadpodstawowej
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Nowe media stawiają przed szkołami nowe wyzwania - wraz z możliwościami, które kreują, wzrasta również poziom zagrożenia...
Cena:
104.55 zł
Więcej
Świetlica szkolna
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Zapisy ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) w art. 105 wskazują na konieczność zapewnienia zajęć świetlic...
Cena:
55.35 zł
Więcej
Patotreści w internecie
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Patotreści w Internecie to treści wulgarne, nacechowane przemocą, niekiedy zachęcające do łamania prawa. Obecnie to zj...
Cena:
30.75 zł
Więcej
Palenie papierosów - dla szkół podstawowych
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Palenie wyrobów tytoniowych jest zjawiskiem bardzo popularnym, zarówno wśród dorosłych jak i młodych ludzi. Zjawisko pa...
Cena:
30.75 zł
Więcej
Cyberprzemoc - dla szkoły ponadpodstawowej - z interpretacją wyników
Tematyka:   
Nowe media stawiają przed szkołami nowe wyzwania - wraz z możliwościami, które kreują, wzrasta również poziom zagrożenia...
Cena:
1,476.00 zł
Więcej
Wychowanie do wartości dla szkoły podstawowej (bez pytań o wiarę)
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. Nic w...
Cena:
45.00 zł
Więcej
Świadomość ekologiczna uczniów, nauczycieli i rodziców
Tematyka:   
"Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne." to jeden z...
Cena:
73.80 zł
Więcej
Fonoholizm
Tematyka: Wychowanie i opieka   
Jak pokazują badania - ponad 30 proc. nastolatków użytkuje smartfony w sposób powodujący zaburzenia w sferze społecznej,...
Cena:
30.75 zł
Więcej
Wyników 1 - 30 z 30
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo