Szkolenia Rad

Informacje dodatkowe

Placówka


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Rozwoju Kadr Spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektryczna 1/3 lok. pok. 216.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia - biuro księgowe.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat liczone od daty złożenia ostatniego zamówienia.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Administrator danych Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c.

 

ECRK Białystok proponuje szkolenia zamknięte skierowane do członków rad pedagogicznych, a także spotkania szkoleniowe dla rodziców. Jeśli mają Państwo zapotrzebowanie na inny temat doskonalenia zawodowego, zapraszamy do kontaktu z biurem: 600 92 53 53, na pewno pomożemy!

A oto nasze propozycje dla rad pedagogicznych (szkolenia prowadzimy stacjonarnie i online, trwają 2,5 - 3 godziny zegarowe):

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się z lewej strony. 

Tematyka spotkań online dla rodziców (czas trwania 45 - 60 minut):

 • „Nie” z miłości czyli jak stawiać granice by wspierać rozwój dziecka.
 • Rodzice, potrzebuję Waszej obecności czyli jak projektować przestrzeń rozwojową dziecka.
 • Pozwólcie mi rozkwitać czyli jak optymalnie wspomagać rozwój sensoryczny dziecka.
 • Jak rzeźbić mózg dziecka, by jego rozwój poznawczy przebiegał optymalnie.
 • Cztery kroki do porozumienia czyli jak efektywnie komunikować się z dzieckiem.
 • Jak na co dzień kształtować kompetencje komunikacyjne dziecka.
 • Sytuacje trudne wychowawczo – co mogą zrobić rodzice, a czego robić nie powinni.
 • A co jeśli dziecko funkcjonuje inaczej czyli co robić, gdy coś niepokoi rodziców w rozwoju dziecka?
 • A co jeśli moje dziecko jest dzieckiem z autyzmem?
 • A co jeśli moje dziecko jest dzieckiem z mutyzmem wybiórczym?
 • A co jeśli moje dziecko jest dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną/ruchową?
 • A co jeśli moje dziecko jest dzieckiem z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi / zaburzeniami zachowania?
 • A co jeśli moje dziecko jest dzieckiem z ADHD?
 • A co jeśli moje dziecko jest dzieckiem z afazją?
 • A co jeśli moje dziecko jest dzieckiem z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej?
 • A co jeśli moje dziecko jest dzieckiem zalęknionym?

Cenę za szkolenie ustalamy indywidualnie. Zapraszamy do konatktu: 600 92 53 53.

ECRK Białystok

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo