Szkolenia Rad

Informacje dodatkowe

Placówka


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Rozwoju Kadr Spółka cywilna z siedzibą w Białymstoku przy ul. Elektryczna 1/3 lok. pok. 216.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia - biuro księgowe.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat liczone od daty złożenia ostatniego zamówienia.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Administrator danych Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c.

 

Przedstawiamy naszą ofertę szkoleniową skierowaną do członków rad pedagogicznych. Szkolenia prowadzimy zarówno stacjonarnie jak i online. Jeśli mają Państwo zapotrzebowanie na inny temat doskonalenia zawodowego, zapraszamy do kontaktu z biurem: 600 92 53 53, na pewno pomożemy!

A oto nasze propozycje:

 

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się z lewej strony. Cenę za szkolenie ustalamy indywidualnie. Serdecznie zapraszamy. ECRK Białystok


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo