E-szkolenia
NOWOŚĆ | Awans zawodowy nauczycieli po 1 września 2018 r.
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 40 min
Awans zawodowy nauczyciela został wprowadzony w 2000 roku i od tamtej pory ulega co powien czas modyfikcjom, z...
Cena:
235.00 zł
Więcej
BHP w placówkach oświatowych
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 31 min
E-szkolenie prezentuje regulacje prawne w zakresie bezpiecznego sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć organizow...
Cena:
245.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Motywowanie uczniów do pracy
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 53 min
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i nadrzędzi do skutecznego motywowania uczniów pokolenia millenialsó...
Cena:
215.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce, jej organizacja i udzielanie
Tematyka: Pomoc pp    |    Czas trwania: 46 min
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej świadczenie wciąż rodzi wiele pytań, problemów.  Proponowane szkolenie odpo...
Cena:
235.00 zł
Więcej
Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 58 min
E-szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom szkoły, a prezentowane treści mogą okazać się przydatne w codziennych ...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych w placówce oświatowej
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo    |    Czas trwania: 42 min
To e-szkolenie, które w czytelny sposób przypomina o obowiązkach, jakie czekają nauczycieli na zakończenie roku szkolneg...
Cena:
195.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Ocena pracy dyrektora - bezpłatny film z webinarium
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 67 min
Ostatnie zmiany przepisów w zakresie oceny pracy nauczycieli objęły swym zasięgiem również ocenę pracy dyrektora. Ogłosz...
Cena:
0.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 41 min
Ocena szkolna odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie uczenia się – nauczania, zarówno w sensie dydaktycznym, jak i wy...
Cena:
235.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Regulamin oceny pracy nauczyciela - film z webinarium
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 59 min
W związku z ogromnym zainteresowaniem webinarium, zamieszczamy bezpłatny film z tego wydarzenia. Szkolenie online popro...
Cena:
0.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | RODO w codziennej pracy nauczyciela - cz. III
Tematyka: RODO    |    Czas trwania: 39 min
Trzecia część szkolenia to praktyczny poradnik dla nauczycieli o stosowaniu RODO w ich codziennej pracy. W trakcie ...
Cena:
195.00 zł
Więcej
Rola i zadania nauczyciela w procesie oceny jego pracy
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 40 min
Z początkiem 2019 roku zaczęły obowiązywać zmienione przepisy regulujące tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli. Co wa...
Cena:
235.00 zł
Więcej
Syndrom wypalenia zawodowego – krytyczne zagrożenie naszych czasów
Tematyka: Rozwój osobisty    |    Czas trwania: 43 min
Nauczyciele są jedną z grup zawodowych, która jest najbardziej narażona na wypalenie wypalenie zawodowe, ze względu na c...
Cena:
195.00 zł
Więcej
Jak kształtować kompetencje kluczowe u uczniów?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 46 min
Wykształcenie kompetenecji kluczowych u ucziów w procesie uczenia jest jednym z zadań, jakie stoi przed każdym nauczycie...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Pierwsza pomoc
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 39 min
Wszyscy pracownicy szkoły, przedszkola, placówki oświatowej muszą zostać przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomoc...
Cena:
205.00 zł
Więcej
Doradztwo zawodowe od 1 września 2018 roku
Tematyka: Nauczanie, Prawo    |    Czas trwania: 40 min
Wśród wielu zmian prawnych, które weszły w życie wraz z początkiem roku szkolnego 2018/2019 znalazło się rozporządzenie ...
Cena:
245.00 zł
Więcej
Prawo pracy dla nauczycieli w okresie strukturalnych i organizacyjnych zmian systemu oświaty
Tematyka: Kadry, Prawo    |    Czas trwania: 42 min
E-szkolenie jest adresowane do nauczycieli zatrudnionych w: gimnazjach zespołach szkół, w których skład wchodzi gimn...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Organizacja wycieczek szkolnych, czyli wszystko o nowych zasadach, bezpieczeństwie i dokumentacji
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 29 min
Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1055) wprowadziło nowe regulacje w procesie organizac...
Cena:
215.00 zł
Więcej
Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z zasobów dostępnych w sieci?
Tematyka: Bezpieczeństwo, Nauczanie, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 37 min
Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/19 znalazł się zapis dotyczący rozwijania kom...
Cena:
235.00 zł
Więcej
Zasady oceny pracy nauczycieli od 1 września 2018 r. - zasady, kryteria i wskaźniki jakości pracy, odwołanie od oceny
Tematyka: Kadry, Prawo    |    Czas trwania: 47 min
Nowe przepisy dotyczące oceny pracy nauczyciela wchodzą w życie 1 września 2018 roku i obejmują nie tylko sam proces oce...
Cena:
245.00 zł
Więcej
Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 38 min
Kompetencje kluczowe to termin, który coraz częściej pojawia się wśród proirytetów oświatowych państwa jako jeden z ocze...
Cena:
215.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 53
Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo