E-szkolenia
NOWOŚĆ | Ocenianie i klasyfikowanie uczniów z Ukrainy w szkole i placówce oświatowej
Tematyka: Nadzór pedagogiczny, Nauczanie, Prawo    |    Czas trwania: 63 min
Przybycie uczniów z Ukrainy do polskich szkół w trakcie roku szkolnego postawiło przed nauczycielami nowe wyzwania. Jedn...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Zadania i obowiązki nauczycieli w okresie poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo    |    Czas trwania: 65 min
To e-szkolenie w czytelny sposób przypomina o zadaniach i obowiązkach, jakie czekają nauczycieli na zakończenie zajęć dy...
Cena:
210.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Język polski jako obcy - jak uczyć dzieci z Ukrainy?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 93 min
Nie lada wyzwaniem stało się nauczanie języka polskiego dzieci przybywających z Ukrainy do polskich szkół. Do nauczania ...
Cena:
175.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Uczyć jak się uczyć!
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 118 min
Umiejętność uczenia się to jedna z kompetencji kluczowych.  Żyjemy w świecie VUCA - dynamicznych zmian, niepewności...
Cena:
240.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Edukacja włączająca jako edukacja wysokiej jakości
Tematyka: Nauczanie, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 60 min
Włączanie to proces wychodzenia naprzeciw różnorodnym potrzebom wszystkich dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich uc...
Cena:
230.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Ukraiński system edukacji - informacje niezbędne nauczycielom
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 55 min
Wobec coraz większej liczby uczniów z Ukrainy przyjmowanych do polskich placówek oświatowych, warto poznać system nauki,...
Cena:
175.00 zł
Więcej
NOWA ODŁSONA | Bezpieczeństwo i higiena w placówkach oświatowych
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 44 min
Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz odpowiedzialność z tym związana należą do najbardziej problematycznych...
Cena:
245.00 zł
Więcej
Postępowanie nauczycieli w sytuacjach zagrożenia
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 58 min
E-szkolenie dedykowane jest wszystkim pracownikom szkoły, a prezentowane treści mogą okazać się przydatne w codziennych ...
Cena:
225.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Mobilizacja koncentracji drogą do sukcesu edukacyjnego
Tematyka: Nauczanie, Rozwój osobisty    |    Czas trwania: 42 min
Koncentracja jest jedną z najbardziej pożądanych  przez pracodawców kompetencji. Wpływa pozytywnie na pamięć, efekt...
Cena:
215.00 zł
Więcej
Przewodnik po wybranych prawach rodziców określonych w obowiązujących przepisach regulujących pracę szkół i placówek oświatowych
Tematyka: Prawo, Rodzice    |    Czas trwania: 57 min
Szkołę tworzą trzy podmioty: uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele z dyrektorem. Każdy z nich pełni określoną rolę, ma...
Cena:
245.00 zł
Więcej
Uczeń cudzoziemski i powracający z zagranicy - jak pomóc w integracji i rozwijaniu sprawności uczenia się w języku polskim?
Tematyka: Nauczanie, Pomoc pp, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 36 min
Szkolenie porusza aktualny temat - temat uczniów przybywających i powracających z zagranicy, którzy doświadczają różnego...
Cena:
225.00 zł
Więcej
NOWA ODSŁONA | Skuteczna komunikacja z uczniami
Tematyka: Nauczanie, Rozwój osobisty, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 72 min
Otwarta komunikacja między nauczycielem a uczniem jest koniecznym elementem procesu dydaktycznego. Pobudza ona dziecko d...
Cena:
225.00 zł
Więcej
Postępowanie nauczycieli w sytuacjach kryzysowych – terroryzm
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 51 min
Szkolenie stanowi rozszerzenie i rozwinięcie szkolenia: "Postępowania nauczyciela w sytuacji zagrożenia", skupiając się ...
Cena:
235.00 zł
Więcej
Sygnalista w oświacie
Tematyka: Bezpieczeństwo, Kontrola Zarządcza    |    Czas trwania: 71 min
Uczestnicy szkolenia "Sygnalista w oświacie – jak wdrożyć nowe regulacje?" 10% rabatu Nowe przepisy o ochronie osób zgł...
Cena:
170.00 zł
Więcej
NOWA ODSŁONA | Mobbing w placówce oświatowej
Tematyka: Bezpieczeństwo, Kadry    |    Czas trwania: 50 min
Art. 94³ kodeksu pracy stanowi iż, „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”. Do tego, by w zakładzie pracy m...
Cena:
245.00 zł
Więcej
Neurodydaktyka w procesie uczenia się - nauczania
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 83 min
„Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić", to myśl przewodnia proponowanego...
Cena:
255.00 zł
Więcej
Czym jest fonoholizm i jak mu zapobiegać? Kompendium wiedzy dla nauczyciela.
Tematyka: Bezpieczeństwo, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 46 min
Wyniki badań pokazują, że 30% polskich nastolatków ma różnego rodzaju problemy wynikające z nadużywania telefonów. Mogą ...
Cena:
245.00 zł
Więcej
Patotreści w cyberprzestrzeni, czyli co nauczyciel i rodzic o nowym zagrożeniu wiedzieć powinien
Tematyka: Rodzice, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 52 min
Patotreści stały się poważnym zagrożeniem dla dzieci i młodzieży. Jak pokazują badania (raport Fundacji Dajemy Dzieciom ...
Cena:
250.00 zł
Więcej
Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży - wskazane działania szkoły i nauczycieli
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 43 min
Badania pokazują, że cyberprzemoc jest wciąż obecna wśród dzieci i młodzieży. Konieczne są zatem działania szkoły jak i ...
Cena:
210.00 zł
Więcej
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce, jej organizacja i udzielanie
Tematyka: Pomoc pp    |    Czas trwania: 46 min
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej świadczenie wciąż rodzi wiele pytań, problemów.  Proponowane szkolenie odpo...
Cena:
235.00 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 94
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo