Publikacje
NOWOŚĆ | Procedura awansu zawodowego nauczycieli
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Kadry   
Dnia 1 września 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe/zmienione przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Prezentowan...
Cena:
64.05 zł
Więcej
Bezpieczeństwo i higiena uczniów w szkole – regulaminy i procedury
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Publikacja to zestaw kilkunastu dokumentów, niezbędnych w funkcjonowaniu szkoły i placówki oświatowej uwzględniająca zmi...
Cena:
89.90 zł
Więcej
Wzorcowy Statut Technikum
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy Statut Technikum" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły. Publikacja elektr...
Cena:
252.00 zł
Więcej
Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   
Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego w formie protokołów, arkus...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Wzorcowy Statut szkoły branżowej I-stopnia
Tematyka: Prawo   
Publikacja "Wzorcowy statut szkoły branżowej I-stopnia" zawiera całościowy aktualny wzór statutu dla tego typu szkoły. ...
Cena:
252.00 zł
Więcej
Nowy regulamin oceny pracy nauczyciela
Tematyka: Kadry   
Wprowadzone na przełomie roku 2018 i 2019 zmiany przepisów, między innymi w zakresie nowej skali punktowania kryter...
Cena:
157.50 zł
Więcej
Zestaw ankiet dla szkoły podstawowej - agresja i przemoc
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Zjawisko agresji i przemocy rówieśniczej jest problemem, który w przeciągu ostatnich lat ciągle nasila się wśród uczniów...
Cena:
115.00 zł
Więcej
Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - agresja i przemoc
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Zjawisko agresji i przemocy rówieśniczej jest problemem, który w przeciągu ostatnich lat ciągle nasila się wśród uczniów...
Cena:
99.00 zł
Więcej
Zmiany w prawie oświatowym 2019 - książka
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo   
Książka "Zmiany w prawie oświatowym i praktyczne sposoby wdrożenia ich w organizację pracy szkoły" zawiera omówieni...
Cena:
280.00 zł
Więcej
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   
Publikacja zawiera aktualny wzór regulaminu wynagradzania pracowików niepedagogicznych szkoły i placowki oświatowej, a t...
Cena:
35.70 zł
Więcej
Uchwały rady pedagogicznej – kompendium wiedzy, gotowe wzory
Tematyka: Dokumentacja szkolna, Prawo   
Już jest! Długo wyczekiwana publikacja, w której znajdą Państwo zestaw wszystkich uchwał, które w trakcie roku szkolnego...
Cena:
139.00 zł
Więcej
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   
Ostatnie zmiany prawa (ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kodeks pracy, RODO) miały wpływ na zapisy...
Cena:
60.90 zł
Więcej
System kontroli zarządczej
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Kluczowym elementem w zakresie kontroli zarzadczej jest poprawne zdefiniowanie, zaplanowanie oraz dokumentowanie działań...
Cena:
105.00 zł
Więcej
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Tematyka: RODO   
Zgodnie z zapisami artykułu 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiąza...
Cena:
21.00 zł
Więcej
Monitoring w szkole
Tematyka: RODO   
Od 25 maja 2018 r. szkoły/ placówki oświatowe muszą wypełniać obowiązki związane z funkcjonowaniem monitoringu, które wy...
Cena:
52.50 zł
Więcej
Administrowanie placówką oświatową - książka
Tematyka: Kontrola Zarządcza, Prawo   
W swojej codziennej pracy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mają coraz częściej do czynienia z takimi zagadnieniam...
Cena:
320.00 zł
Więcej
Dokumentacja kadrowa od 1 stycznia 2019 r. - książka
Tematyka: Kadry   
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady podziału akt pracowniczych, nowe okresy przechowywania dokumentacji pracown...
Cena:
290.00 zł
Więcej
Dokumentowanie wyników pracy nauczyciela do formułowania oceny pracy 2019 - książka
Tematyka: Kadry   
Obowiązkiem dyrektora jest systematyczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego, którego wyniki będą wykorzystane do sformuł...
Cena:
290.00 zł
Więcej
Regulamin Rady Rodziców
Tematyka: Rodzice   
Publikacja "Regulamin Rady Rodziców" zawiera regulamin pracy rady rodziców obejmujący uregulowania odnośnie: wewnętrz...
Cena:
39.90 zł
Więcej
Regulamin okresowej oceny pracownika samorządowego
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   
Publikacja zawiera aktualny i kompletny regulamin oceny okresowej pracownika samorządowego, który jest koniecznym elemen...
Cena:
37.80 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 60
Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo