Publikacje
NOWOŚĆ | Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   
Ostatnie zmiany prawa (ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, kodeks pracy, RODO) miały wpływ na zapisy...
Cena:
60.90 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Bezpieczeństwo i higiena uczniów w szkole – regulaminy i procedury
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Publikacja to zestaw kilkunastu dokumentów, niezbędnych w funkcjonowaniu szkoły i placówki oświatowej uwzględniająca zmi...
Cena:
89.90 zł
Więcej
NOWOŚĆ | System kontroli zarządczej
Tematyka: Kontrola Zarządcza   
Kluczowym elementem w zakresie kontroli zarzadczej jest poprawne zdefiniowanie, zaplanowanie oraz dokumentowanie działań...
Cena:
105.00 zł
Więcej
NOWOŚĆ | Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Tematyka: RODO   
Zgodnie z zapisami artykułu 28 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych administrator danych zobowiąza...
Cena:
21.00 zł
Więcej
Monitoring w szkole
Tematyka: RODO   
Od 25 maja 2018 r. szkoły/ placówki oświatowe muszą wypełniać obowiązki związane z funkcjonowaniem monitoringu, które wy...
Cena:
52.50 zł
Więcej
Administrowanie placówką oświatową
Tematyka: Kontrola Zarządcza, Prawo   
W swojej codziennej pracy dyrektorzy szkół i placówek oświatowych mają coraz częściej do czynienia z takimi zagadnieniam...
Cena:
300.00 zł
Więcej
Dokumentacja kadrowa od 1 stycznia 2019 r.
Tematyka: Kadry   
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady podziału akt pracowniczych, nowe okresy przechowywania dokumentacji pracown...
Cena:
290.00 zł
Więcej
Dokumentowanie wyników pracy nauczyciela do formułowania oceny pracy 2019
Tematyka: Kadry   
Obowiązkiem dyrektora jest systematyczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego, którego wyniki będą wykorzystane do sformuł...
Cena:
290.00 zł
Więcej
Regulamin Rady Rodziców
Tematyka: Rodzice   
Publikacja "Regulamin Rady Rodziców" zawiera regulamin pracy rady rodziców obejmujący uregulowania odnośnie: wewnętrz...
Cena:
39.90 zł
Więcej
Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - bezpieczeństwo w sieci
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny   
Zestaw ankiet do samodzielnego przeprowadzenia badania, które pozwoli określić czy problem cyberprzemocy czy braku pełne...
Cena:
105.00 zł
Więcej
Regulamin pracy
Tematyka: Kadry   
Publikacja zawiera wzór regulaminu pracy dla placówki oświatowej uwzględniający zmiany w prawie, które wchodzą w życie z...
Cena:
79.80 zł
Więcej
Nowy regulamin oceny pracy nauczyciela
Tematyka: Kadry   
Wprowadzone na przełomie roku 2018 i 2019 zmiany przepisów, między innymi w zakresie nowej skali punktowania kryter...
Cena:
157.50 zł
Więcej
Regulamin wycieczek szkolnych
Tematyka: Bezpieczeństwo   
Publikacja "Regulamin wycieczek szkolnych" zawiera dokumentację zgodną z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narod...
Cena:
36.75 zł
Więcej
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi
Tematyka: Nauczanie   
Publikacja zawiera propozycje zapisów odnośnie organizacji systemu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej, która powi...
Cena:
189.00 zł
Więcej
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego
Tematyka: Nauczanie   
Publikacja zawiera program realizacji WSDZ w liceum ogólnokształącym zgodny z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 16 sier...
Cena:
87.15 zł
Więcej
Zestaw ankiet dla szkoły podstawowej - wychowanie do wartości
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. Nic w...
Cena:
109.00 zł
Więcej
Zestaw ankiet dla szkoły ponadpodstawowej - wychowanie do wartości
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. Nic w...
Cena:
109.00 zł
Więcej
Zestaw ankiet do profilaktyki antynarkotykowej dla szkoły podstawowej
Tematyka: Bezpieczeństwo, Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i ...
Cena:
139.00 zł
Więcej
Nowelizacja statutu szkoły po zmianach prawa na dzień 1 września 2018 roku.
Tematyka: Prawo   
Prezentowana publikacja pozwoli Państwu na dokonanie aktualizacji (zmiany) statutu szkoły/placówki oświatowej do obowiąz...
Cena:
45.15 zł
Więcej
Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących - środki psychoaktywne
Tematyka: Ewaluacja, Nadzór pedagogiczny, Wychowanie i opieka   
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i ...
Cena:
92.40 zł
Więcej
Wyników 1 - 20 z 55
Europejskie Centrum Rozwoju Kadr
Ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok

Telefony

logo