Atrakcyjność zajęć
Tematyka: Nauczanie   

Atrakcyjność zajęć jest nieodzowna dla ich skuteczności edukacyjnej. Należy zaspokajać, ale i rozwijać zaintresowania uczestników, wyzwalać ich twórczą, kreatywną oraz wykonawczą stronę. Zajęcia powinny uczyć rozwijania problemów, ale również rozwijać ciekawość oraz dostarczać satysfakcji. Tylko atrakcyjne zajęcia są w stanie osiągnąć to wszystko. Sprzyjają one również zwiększeniu aktywności ucznia podczas zajęć.

Zapraszamy do przeprowadzenia badania online. Jego wyniki posłużą Państwu do obiektywnej oceny trafności doboru metod prowadzenia zajęć lekcyjnych, ich atrakcyjności oraz skuteczności w oddziaływaniu dydaktyczno-wychowawczym. Dzięki temu będzie można określić, które działania powinny być niezmiennie prowadzone, zmodyfikowana bądź w ogóle pomijane podczas zajęć.

Proponujemy badanie (gotowy zestaw pytań) skierowane do:

  • uczniów,
  • nauczycieli.

Badanie przeprowadzane jest online, a wyniki ganerują Państwo samodzielnie tuż po zakończeniu badania.
Dostęp do ankiety badani otrzymują na podstawie klucza, który dostępny jest na Państwa koncie po założeniu zamówienia i zalogowaniu się.

55,35 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo