Profilaktyka antynarkotykowa - pełne badanie dla małych SP
Tematyka: Wychowanie i opieka   

Badanie oferujemy małym szkołom podstawowym, których liczba uczniów nie przekracza 100 osób.

Szkoły zgodnie z zapisami art. 26 ustawy Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii wskazuje konieczność przeprowadzanie przez szkoły i placówki corocznej diagnozy zjawiska związanego ze środkami psychoaktywnymi w szkołach i placówkach oświatowych.

Proponowane badanie pomoże sprostwać stawianym przez prawo wymaganiom.

Zamawiając nasz produkt otrzymają Państwo:

  • dostęp do badania ankietowego online (dla uczniów, nauczycieli, rodziców),
  • raport z ewaluacji w formie elektronicznej (plik w formacie edytowalnym),
  • diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów z uwaględnieniem występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka w formie elektronicznej (plik w formacie edytowalnym),
  • zestaw działań do szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w formie elektronicznej (plik w formacie edytowalnym),
  • zaświadczenie potwierdzające przeprowadzenie badania wraz z numerem plików, które pozostaną w naszej bazie danych.
738,00 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo