Cyberprzemoc - dla szkoły ponadpodstawowej
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Nowe media stawiają przed szkołami nowe wyzwania - wraz z możliwościami, które kreują, wzrasta również poziom zagrożenia i częstotliwość występowania sytuacji ryzykownych. Dlatego bezpieczeństwo związane z korzystaniem z nowych technologii jest praktycznie co roku ujmowane w priorytetach polityki oświatowej państwa.

 

Proponowane badanie (gotowe pytania) skierowane jest do:

  • uczniów,
  • nauczycieli,
  • administratora IT,
  • rodziców/opiekunów uczniów.


Badanie przeprowadzone jest online, a wyniki w formie wykresów pobierają Państwo ze strony - w każdym dowolnym momencie. Opis wykresów będzie Państwa zadaniem. 

104,55 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo