Badanie przesiewowe - z interpretacją wyników
Tematyka: Wychowanie i opieka   

Proponowane badanie przesiewowe obejmuje następującą tematykę:

 • środki psychoaktywne – narkotyki, dopalacze,
 • cyberprzemoc,
 • czytelnictwo,
 • przemoc i agresja rówieśnica,
 • wychowanie do wartości.

Badanie kierujemy w szczególności do placówek szkolnych, których pracownicy mają trudności z określeniem poziomu istnienia poszczególnych zachowań ryzykownych. Udział w badaniu pozwoli zdiagnozować, które z omawianych obszarów wymagają większej uwagi w aktualnym roku szkolnym, a które mogą stanowić potencjalne zagrożenie w najbliższej przyszłości.

Celem badania ankietowego jest:

 • ocena poziomu zagrożenia danym zjawiskiem wśród uczniów placówki szkolnej,
 • wczesne wykrycie problemu w momencie kiedy nie doszło jeszcze do eskalacji zjawiska,
 • bardziej indywidualne dobieranie działań profilaktycznych do potrzeb uczniów.

Raport zawiera:

 • graficzne przedstawienie uzyskanych wyników,
 • zwięzłą interpretację aktualnego poziomu wybranych zagrożeń w danym odcinku czasu,
 • informacje o możliwych problemach i konieczności przeprowadzenia pogłębionej analizy w tym temacie,
 • wskazówki jakie działania profilaktyczne będą najbardziej odpowiednie dla danej szkoły.

Badanie przeprowadzane jest online, grupę badawczą stanowią uczniowie. Dostęp do ankiety badani otrzymują na podstawie klucza, który otrzymacie Państwo po złożeniu zamówienia.

 
Ilość pytań w ankiecie dla uczniów: 27 pytań

Zapraszamy do współpracy!
246,00 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo