Świetlica szkolna
Tematyka: Wychowanie i opieka   

Zapisy ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) w art. 105 wskazują na konieczność zapewnienia zajęć świetlicowych swoim uczniom przez szkoły podstawowe i szkoły prowadzące kształcenie specjalne, jeśli pozostają oni w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, ale i dojazdu do szkoły lub ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki. Co więcej zajęcia świetlicowe mają uwzględniać potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży. Tym samym wskazane a nawet konieczne jest prowadzenie badań wśród uczniów i ich rodziców mających na celu ustalenie potrzeb podopiecznych świetlicy, a także w celu podniesienia jakości prowadzonych zajęć.

Proponowane badanie skierowane jest do:
  • uczniów (15 pytań),
  • rodziców uczniów/ opiekunów (24 pytania).

 

Badanie przeprowadzone jest online, a wyniki w formie wykresów pobierają Państwo z naszej strony internetowej po zalogowaniu się.
55,35 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo