Współpraca z rodzicami
Tematyka: Rodzice   

Budowanie prawidłowych i trwałych relacji na linii nauczyciele, rodzice/ prawni opiekunowie uczniów jest jednym z podstawowych zadań, przed jakimi stają pracownicy placówki szkolnej. Współpraca obu stron musi opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku, zrozumieniu oraz życzliwości. Niestety osiągnięcie takiego poziomu relacji nie jest proste, wymaga czasu, cierpliwości, pracy i przede wszystkim chęci. Bardzo często to nauczyciel jest osobą, która dąży do stworzenia dobrych relacji z rodzicami. Pozyskani do współpracy rodzice są niezastąpionymi pomocnikami podczas różnego rodzaju inicjatywach: wyjścia, wyjazdy, zajęcia dodatkowe, imprezy szkolne, akademie. Rodzic, który czuje się doceniony i potrzebny będzie pomagał z przyjemnością, a zatem będzie w stanie poświęcić więcej swojego prywatnego czasu i energii, aby pomóc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć dla swojego dziecka i jego kolegów i koleżanek ze szkoły.

Warto zatem przeprowadzić w placówce badanie dotyczące aktualnego poziomu nawiązanych relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły. Pozwoli ono ustalić poziom aktualnych relacji oraz ulepszyć pracę szkoły.

Badanie skierowane jest do:

  • Nauczycieli - 18 pytań,
  • Rodziców/ opiekunów uczniów - 17 pytań.
49,20 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo