Efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Tematyka: Pomoc pp   

Proponowane badanie pozwala dokonać oceny prowadzonych przez szkołę/placówkę działań w zakresie świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ankiety skierowane są do nauczycieli i rodziców/opiekunów uczniów. Otrzymane wyniki pomogą dostosować prowadzone w szkole/placówce działania do potrzeb uczniów.

Ilość pytań:

skierowanych do rodziców - 15,

skierowanych do nauczycieli - 21.

49,20 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo