Edukacja on-line a higiena cyfrowa i relacje szkolne
Tematyka: Nauczanie, Wychowanie i opieka   

Okres nauki zdalnej, to czas w którym uczniowie korzystali częściej niż zwykle z urządzeń cyfrowych, a także mieli ograniczone relacje rówieśnicze. Jak ten okres rzeczywiście wpłynął na młodych ludzi i ich zachowania, potrzeby, jakie wygenerował? Warto to ustalić, aby odpowiednio dobrać działania profilaktyczne i wychowawcze skierowane do uczniów, wspomagające budować ich dobrostan.

Proponowane badanie ankietowe skierowane jest do uczniów i przeprowadzane jest online.

Wyniki w formie wykresów pobierają Państwo ze strony - w każdym dowolnym momencie. Opis wykresów będzie Państwa zadaniem. 

 

30,75 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo