Wychowanie do wartości dla szkoły podstawowej (bez pytań o wiarę)
Tematyka: Wychowanie i opieka   

Wychowanie do wartości jest jednym z problemów, który budzi duże emocje w dyskusjach społecznych i pedagogicznych. Nic w tym dziwnego...  nie ma bowiem możliwości mówiąc o wychowaniu w oderwaniu od zagadnienia wychowania do wartości, gdyż stanowi on fundament zachowania i postaw, każdego człowieka.
W celu zrozumienia tematu na wstępie konieczne jest rozróżnienie dwóch terminów: edukacja aksjologiczna oraz wychowanie do wartości. Celem edukacji aksjologicznej jest dostarczanie wiedzy o wartościach, wartościowaniu oraz przekazywanie umiejętności, które pozwolą młodym ludziom samodzielnie wartościować w przyszłości. Efektywne wychowanie do wartości jest jednak czymś więcej niż tylko wyuczoną kompetencją. Dzięki niemu człowiek odczuwa gotowość do samodzielnego, świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości oraz umie na nie odpowiadać.
Jeśli więc wychowawcy zależy na nawiązaniu owocnego procesu wychowawczego z wychowankiem, konieczne jest poznanie posiadanego przez niego systemu wartości. W przeciwnym wypadku może się okazać, że działania dorosłych stoją w opozycji do tego co chce i rozumie młody człowiek, a przekazywane treści staną się dla niego obojętne bądź wręcz niezrozumiałe.

Badanie skierowane jest do:

  • uczniów (klasy I-III i IV-VIII)
  • nauczycieli
  • rodziców.

 

45,00 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo