Kim jest konsument? To każdy z nas! Jakie są jego prawa?
Tematyka: Nauka    |    Czas trwania: 31 min

E-lekcja dedykowana jest nastoletnim uczniom i porusza ważny temat, jakim są prawa konsumenta.

W trakcie lekcji lektor skupi się na przeanalizowaniu podstawowych terminów związancyh z prezentowanymi treściami, wskaże i w sposób czytelny omówi prawa, jakie ma konusument, a także ja te prawa egzekwować. 

Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest niezbędna każdemu konsumentowi, dlatego warto wyposażyć w nią uczniów!

Program zajęć:

1. Podstawowe pojęcia - konsument a przedsiębiorca

2. Ograniczona zdolność do czynności prawnych

3. Prawa konsumenta

4. Instytucje wspomagające konsumenta

 

Czas emisji: 31 minut. Czas może zostać wydłużony przez nauczyciela.

E-lekcja dostępna jest do emisji przez pół roku od momentu potwierdzenia zamówienia przez ECRK. Faktura za e-lekcję zostanie wystawiona przez Europejskie Centrum Rozwoju Kadr s.c. z 14-dniowym terminem płatności i wysyłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia.

 


Akademia Aktywnej Edukacji - projekt Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku

129,00 PLN
Data emisji e-lekcji - dostęp przez pół roku od tej daty
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-lekcjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo