Procedura Niebieskie Karty - w jakich przypadkach i jak pracownik oświaty powinien ją zastosować po zmianach prawa?
Tematyka: Bezpieczeństwo, Pomoc pp, Prawo, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 42 min

Przemocy domowej wciąż doświadcza wiele dzieci i i młodzieży, czego niejednokrotnie świadkami czy też powiernikami są, stają się pracownicy systemu oświaty. Wówczas zobowiązani są oni do podjęcia konkretnych działań jak chociażby wszczęcie procedury "Niebieskie Karty". Procedura ta 22 czerwca 2023 r. uległa pewnym zasadniczym modyfikacjom, co wpływa także na treść rozporządzenia w sprawie procedury "Niebieskie Karty". Istotności podejmowania właściwej interwencji nadają zmiany wprowadzone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Proponowane e-szkolenie odpowie na pytania: kiedy, w jakich sytuacjach, jak i kto może podejmować interwencję? -  po zmianach prawa. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają szczegółowe przepisy, obowiązki, tryb postepowania oraz odpowiedzialność z tytułu realizowania procedury Niebieskie Karty, a także nowe wzory Niebieskie Karty - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023 r., poz. 1870).

Na przemoc nikt nie może być obojętny, a w szczególności pracownicy oświaty! Czasem lepiej być za nadto wyczulonym na pewne sprawy niż zaniedbać chociaż jeden przypadek!

Czas emisji szkolenia: 41 minut

Stan prawny: 22 sierpnia 2023 r.

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem. 

 

 

235,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo