BHP w placówkach oświatowych
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo, Wychowanie i opieka    |    Czas trwania: 31 min

E-szkolenie prezentuje regulacje prawne w zakresie bezpiecznego sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, zadania i obowiązki nauczycieli w zakresie przestrzegania zasad bhp i odpowiedzialności nauczycieli za nieprzestrzeganie tych zasad.

Pogram szkolenia obejmuje:

  • zmiany w przepisach dotyczących bhp i higieny w szkole i placówkach, które weszły w życie z dniem 28 listopada 2018 r.,
  • podstawowe zasady bhp w placówkach oświatowych,
  • odpowiedzialność nauczycieli za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny
  • co szkoła musi zapewnić w ramach bezpieczeństwa i higieny.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Fatura za szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej z 14-dniowym terminem płatności.

Czas emisji szkolenia: 36 minut.

 Zapraszamy także do zapoznania się z naszą publikacją "Bezpieczeństwo i higiena uczniów w szkole - regulaminy i procedury".

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

245,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo