Ewaluacja pracy własnej nauczyciela
Tematyka: Rozwój osobisty    |    Czas trwania: 52 min

Dążąc do rozwoju zawodowego każdy nauczyciel powinien podejmować działania związane z ewaluacją własnej pracy. W trakcie szkolenia przedstawimy:

  1. obszary nauczycielskich aktywności, które najczęściej podlegają autoewaluacji,
  2. narzędzia pozwalające zebrać informacje i dane służące refleksji na temat kierunków doskonalenia własnej pracy oraz planowania zawodowego rozwoju,
  3. regulacje prawne wskazujące konieczność podejmowania autoewaluacji.

Lektor ukaże także korzyści wynikające z prowadzenia przez nauczyciela refleksyjnej autoewaluacji, przekładające się na satysfakcję z własnej pracy oraz rozwój – osobisty i szkoły jako organizacji uczącej się.

E-szkolenie zostało wzbogacone interaktywnymi ćwiczeniami, do wykonania których niezbędny będzie wydruk materiału załączonego do szkolenia.

Prosimy także pamiętać o wydrukowaniu certifykatu potwierdzającego odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem (z 14-dniowym terminem płatności).

 

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

230,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo