Awans zawodowy nauczyciela w przepisach prawa – krok po kroku
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 48 min

Szkolenie dedykowane jest dyrektorom, nauczycielom, a także organom odpowiedzialnym za przebieg prowadzonych przez nich postępowań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. 

W trakcie szkolenia lektor szczegółowo omawia przepisy prawne związane z awansem zawodowym nauczyciela, zwracając uwagę na niuanse prawne, pojawiające się wątpliwości interpretacyjne przepisów.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli

2. Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019 r.

3. Procedura awansu na poszczególne stopnie awansu nauczyciela

4. Awans zawodowy dyrektora szkoły/placówki oświatowej.

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

 

 

240,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo