Kadry w oświacie w okresie epidemii - najczęstsze wątpliwości - film z webinarium
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 164 min

W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej wątpliwości dotyczących organizacji pracy i wynagradzania w okresie epidemii nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Cały czas pracownicy oświaty zmagają się z bieżącymi problemami kadrowymi pracowników, jak chociażby kwestie badań okresowych, awansu zawodowego, urlopów, ewidencjonowania czasu pracy.

Zapraszamy do wyśwtlenia filmu z naszego webinarium w trakcie którego prowadzacy poruszył nastpujące tematy:

 • Organizacja pracy nauczycieli w czasie zawieszenia zajęć
 • Wynagrodzenie nauczycieli w okresie epidemii
 • Dodatki do wynagrodzenia (funkcyjny, motywacyjny, za warunki pracy, stażowy, wiejski)
 • Godziny ponadwymiarowe w czasie zawieszenia zajęć
 • Wynagrodzenie za gotowość do pracy nauczycieli
 • Dokumentowanie pracy nauczycieli
 • Organizacja pracy administracji i obsługi
 • Powierzenie innego stanowiska pracy pracownikom administracji i obsługi
 • Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych w okresie epidemii
 • Wynagrodzenie za gotowość do pracy pracowników administracji i obsługi
 • Ewidencjonowanie czasu pracy
 • Badania profilaktyczne
 • Urlop wypoczynkowy
 • Urlop dla poratowania zdrowia
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Ruch kadrowy – bieżące kwestie.

 

Do szkolenia została załączona prezentacja omawiana podczas webinarium.

 

Czas emisji:  2 godziny 44 minuty

 

Szkolenie poprowadził: Patryk Kuzior – doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, nauczyciel akademicki. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego; doświadczony i lubiany wykładowca.

260,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo