Ruch kadrowy 2020 - film z webinarium
Tematyka: Kadry    |    Czas trwania: 340 min

Przygotowania do nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły zaczyna już wiosną budując arkusz organizacji, który daje mu oręż do podejmowania konkretnych, często niepopularnych, decyzji kadrowych. Warto przygotować się do nich przez pryzmat najnowszego orzecznictwa sądowego w sprawach kadrowych. Ruch kadrowy to nie tylko obowiązki związane z wypowiadaniem umów, czy stosowaniem alternatywnych form rozwiązań kadrowych (np. przeniesienie, uzupełnienie pensum), ale również czas nawiązywania, czy przedłużania dotychczasowych stosunków pracy, weryfikacji w rejestrach, odbierania oświadczeń dotyczących RODO, obowiązków zwianych z informowaniem o warunkach zatrudnienia nowych pracowników. Zapraszamy do emisji filmu z webinarium, w trakcie którego prowadzący poruszł następujące kwetie:

 • Typowanie nauczyciela do wypowiedzenia – kryteria, orzecznictwo SN, argumentacja do sądu.
 • Rozwiązywanie umów z nauczycielami – stosowanie art. 20, ar. 22, art. 23, art. 27 KN, porozumienie zmieniające.Tematyka ta zostanie omówiona na przykładach różnych form zatrudnienia nauczycieli. 
 • Współpraca ze związkami zawodowymi– reprezentatywność, ilość osób objętych ochroną, konsultacje.
 • Alternatywne rozwiązania kadrowe– stan nieczynny, ograniczenie, przeniesienie, uzupełnienie pensum.
 • Rozwiązanie umów z pracownika niepedagogicznymi.
 • Rodzaje ochrony przed zwolnieniem– wiek emerytalny, ciąża, urlop macierzyński, ochrona związkowa, itp.
 • Zmiana warunków pracy i płacy pracowników (tzw. wypowiedzenie zmieniające).
 • Konsekwencje finansowe rozwiązania umowy– odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent urlopowy.
 • Wypełnianie świadectwa pracy- wzory uzupełnionych dokumentów.
 • Zatrudnianie pracowników oświaty- formy zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, umowa nauczyciela i pracownika na czas określony, weryfikacja niekaralności, obowiązki dyrektora po zatrudnieniu.
 • Opracowanie informacji o warunkach zatrudnienia– różne możliwości, wzory dokumentów.
 • Wzory pism, wzory oświadczeń pracodawcy. Studium przypadków. Konsultacje indywidualne.

Do tego prawie 6-godzinnego filmu zostały załączone:

- materiały szkoleniowe - około 300 stron (ze wzorami dokumentów)

- odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników webinarium

- certyfikat do samodzielnego wydruku.

 

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

SZKOLENIE POPROWADZIŁ:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

Dariusz Circle 

170,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo