Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne - vademecum nauczyciela i dyrektora
Tematyka: Pomoc pp    |    Czas trwania: 47 min

Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne, to zajęcia, których właściwa organizacja wciąż budzi wiele wątpliwości. Proponowanym e-szkoleniem odpowiadamy na pytania nauczycieli, dyrektorów, specjalistów dotyczące tychże zajęć, analizując i interpretując przepisy prawa, pokazując różnice między nimi oraz wskazując stosowne sposoby ich organizacji. 

 

Program szkolenia:

  • definicja zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych
  • rodzaje zajęć oraz czas trwania
  • wymagania kwalifikacyjne wobec osób je realizujących
  • obowiązek organizowania zajęć
  • dokumentowanie
  • analiza przypadków szkolnych.

 

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

235,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo