NOWOŚĆ | Odporność psychiczna w pracy nauczyciela, z uwzględnieniem narzędzi wsparcia dla uczniów
Tematyka:    |    Czas trwania: 78 min

Dobrostan psychiczny nauczyciela jest kluczowy w jego pracy zawodowej. Wpływa on bowiem pozytywnie na zaangażowenie, chęć i efektywność w realizacji obowiązków. Zapraszamy do objerzenia e-szkolenia, które wyposaży pedagogów w narzędzia pozwalające wzmacniać odporność psychiczną - swoją, ale i uczniów. Niezwykle pozytywna forma wykładu, ciekawe propozycje ćwiczeń zachęcą uczestników spotkania do pracy nad swoją kondycją psychiczną, przyczyniając się do ogólnego dobrostanu.

 

W trakcie e-szkolenia prowadząca:

  • opowie czym jest odporność psychiczna i dobrostan wg modelu psychologii pozytywnej,
  • opowie o budowaniu kompetencji odporności psychicznej i wzmacnianie mechanizmów obronnych (perspektywa uczniów, rodziców i nauczycieli),
  • wskaże czynniki antystresowe i samoregulacyjne,
  • przedstawi jak emocje, wartości i przekonania wpływają na radzenie sobie ze stresem,
  • przekaże garść inspiracji z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w życiu zawodowym i osobistym,
  • zaprezentuje przydatne techniki mindfulness – trening uważności oparty na redukcji stresu.

 

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład w formie webinarium.

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

255,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo