Jak z sukcesem rozwijać kreatywność uczniów?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 200 min

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów to jedno z najważniejszych wyzwań szkoły w dzisiejszych czasach. Nic dziwnego, bowiem myślenie kreatywne jest warunkiem niezbędnym dla kształtowania umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz powstawania i wdrażania innowacji. Rolą nauczyciela jest więc tworzenie takich sytuacji edukacyjnych na lekcjach przedmiotowych, które stymulują myślenie twórcze i wyzwalają kreatywność uczniów. Jak robić to w sposób celowy, systematyczny i angażujący, zarówno na stacjonarnych, jak i zdalnych lekcjach? Zapraszamy na kurs e-learningowy, który pozwoli znaleźć odpowiedź na to pytanie, a także:                                                

 1. uporządkować rozumienie pojęć: kreatywność, postawa twórcza, twórczość, trening kreatywności oraz rozumieć zależności między nimi.
 2. poznać, a następnie wykorzystywać na lekcjach przedmiotowych elementy treningu kreatywności, rozwijając umiejętności myślenia eksploracyjnego, kombinatoryjnego i transformacyjnego u uczniów;
 3. poznać i wdrażać na lekcjach metody twórczego rozwiązywania problemów, np. metodę Piramidy Skojarzeń, metodę SCAMPER, Metodę sześciu kapeluszy, metodę 5xWHY, synektykę i inne;
 4. odświeżyć i poszerzyć umiejętność wykorzystywania na lekcjach takich praktyk i metod dydaktycznych jak: nauczanie przez dociekanie, metody problemowe, gamifikacja, projekt edukacyjny, informacja zwrotna, czy praca z pytaniami,
 5. identyfikować czynniki hamujące i wspierające rozwój kreatywności wśród uczniów.

Kurs składa się z 4 modułów podzielonych na filmy, materiałów w formie edytowalnej do wykorzystania w pracy nauczyciela oraz kilkudziesięciu ćwiczeń. Każdy film kończy się krótkim quizem utrwalających wiadomości, a cały kurs testem sprawdzającym zdobytą przez uczestnika wiedzę. Przejście do kolejnego filmu jest możliwe po zaliczeniu quizu, natomiast uzyskanie odpowiedniej liczby poprawnych odpowiedzi w ostatnim teście jest warunkiem koniecznym ukończenia kursu i otrzymania imiennego certyfikatu (do pobrania ze strony). Informacja o zakończeniu kursu każdego uczestnika zostanie wysłana na adres e-mail użytkownika, składającego zamówienie.

 

Program kursu:

Moduł I: Teoretyczny, wprowadzający:

  • Dlaczego potrzebujemy kreatywności?
  • Ustalenia definicyjne
  • Kreatywność – składowe kompetencji 
  • Czynniki sprzyjające i hamujące rozwój kreatywności

Moduł II: Trening kreatywności:

  • Wprowadzenie
  • Rozgrzewka twórcza
  • Ćwiczenie myślenia pytajnego
  • Ćwiczenie myślenia kombinacyjnego
  • Ćwiczenie myślenia transformacyjnego

Moduł III: Metody twórczego rozwiązywania problemów (szczegółowe omówienie wybranych metod sprzyjąjących rozwojowi kreatywności wraz z przykładami pokazującymi zastosowanie ich w praktyce)

Moduł IV: Praktyki i metody dydaktyczne wspierające rozwój kreatywności u uczniów, w tym: 

 • Praca z pytaniami
 • Informacja zwrotna
 • Projekt edukacyjny
 • Nauczanie problemowe
 • Uczenie przez dociekanie
 • Gamifikacja i uczenie nauczanie oparte na grach
 • Wykorzystanie TIK w rozwijaniu kreatywności uczniów

Jak działa e-kurs?

 

Autorka kursu:

Magdalena Bogusławska 

menedżer oświaty, doradca zawodowy, trener,
nauczyciel. Główna Ekspertka Merytoryczna
w projekcie Szkoła dla Innowatora realizowanym
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W latach
2012-2016 pracowała we WSiP, gdzie m.in.
pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju
Kompetencji Edukacyjnych, zajmując się na
szeroką skalę doskonaleniem zawodowym
nauczycieli. Wcześniej dyrektor Ośrodka
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Specjalizuje się w szkoleniach
z zakresu: zarządzania, wdrażania zmiany,
kompetencjach kluczowych, zdalnego
nauczania, wykorzystywania nowych technologii
w procesie ucznia się-nauczania.

 Magdalena Circle

 

 

 

 

 

 

 

 

75,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie

Liczba uczestników:
Suma: 0 PLN


E-kursyECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo