Pytania - kluczowe narzędzie wspierające proces uczenia się uczniów
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania:

Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia to jedno z najważniejszych wyzwań szkoły w dzisiejszych czasach. Ogromna liczba informacji, która – docierając różnymi kanałami – zalewa nas każdego dnia, wymaga umiejętności ich krytycznej analizy, selekcji pod kątem rzetelności, wiarygodności czy użyteczności. Narzędziem wspierającym rozwijanie umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów są pytania. Pytania w procesie uczenia się–nauczania mają wielką moc. Od tego, jakie pytania zada nauczyciel zależy to, jakie procesy myślowe uruchomi uczeń. Z kolei stwarzanie uczniom przestrzeni do formułowania własnych pytań to strategia sprzyjająca wywołaniu u uczniów zaciekawienia, skłaniająca do zastanowienia się, zachęcająca do poszukiwania różnych dróg rozwiązania postawionego problemu.

Jak pracować z pytaniami na lekcjach? Jak zadawać pytania, by nie sprawdzały jedynie znajomości prostych faktów, lecz uruchamiały u uczniów bardziej złożone procesy myślowe? Jak rozwijać myślenie pytajne uczniów? Zapraszamy na unikatowy kurs e-learningowy, który pomoże znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Kurs składa się z 2 modułów podzielonych na filmy, materiałów w formie edytowalnej do wykorzystania w pracy nauczyciela oraz ćwiczeń. Każdy film kończy się krótkim quizem utrwalających wiadomości, a cały kurs testem sprawdzającym zdobytą przez uczestnika wiedzę. Przejście do kolejnego filmu jest możliwe po zaliczeniu quizu, natomiast uzyskanie odpowiedniej liczby poprawnych odpowiedzi w ostatnim teście jest warunkiem koniecznym ukończenia kursu i otrzymania imiennego certyfikatu (do pobrania ze strony). Informacja o zakończeniu kursu każdego uczestnika zostanie wysłana na adres e-mail użytkownika, składającego zamówienie.

Jak działa e-kurs?

50,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie

Liczba uczestników:
Suma: 0 PLN


E-kursy



ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo