BHP - szkolenie okresowe dla nauczycieli
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania:

Proponowane szkolenie (w formie e-learningu) pozwoli wypełnić obowiązki spoczywające na pracodawcy określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) dotyczące szkoleń okresowych dla pracowników - tu nauczycieli: szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, a także żłobków klubów dziecięcych. Zostało ono opracowane przy współpracy doświadczonych specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, prawników z obszaru prawa pracy, ratowników medycznych i strażaków. 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: 

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci oraz współpracowników, 
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Kurs zawiera:

  • 8 modułów tematycznych, na które składa się 246 multimedialnych slajdów czytanych przez lektora
  • 19 quizów utrwalających wiedzę
  • test końcowy (18 pytań)

Program szkolenia, materiały edukacyjne oraz wydane zaświadczenie (w formie papierowej) jest zgodne z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.), a specjalista spełniający wymagania dla wykładowców zapewni konsultacje, jeśli takie będą niezbędne w trakcie odbywania szkolenia.

Szkolenie kończy się testem jednokrotnego wyboru, realizowanego pod nadzorem organizatora szkolenia (możliwe jest 5 prób).

Ważność uzyskanego zaświadczenia ze szkolenia BHP wynosi 5 lat.

Uwaga! Szkolenie oferujemy we współpracy z naszym partnerem - HSP  Jarosław Skierski, odbywa się ono przez platformę HSP, dlatego po złożeniu zamówienia przesyłamy e-mail z prośbą o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia i wydania zaświadczenia o odbyciu kursu, które przekazujemy HSP Jarosław Skierski.

 

65,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie

Liczba uczestników:
Suma: 0 PLN


E-kursyECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo