Nowe technologie na lekcjach przedmiotowych - jak roztropnie z nich korzystać?
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 200 min

Dostępny do emisji od 15 lutego

Okres nauki prowadzonej zdalnie uświadomił jak ważne jest przygotowanie nauczycieli do pracy z technologią informacyjno-komunikacyjną, a także sprawił, że TIK zagościł w szkołach na dobre. Jednak jak podkreśla MEiN w Podstawowych kierunkach polityki oświatowej Państwa w roku szkolnym 2021/22 konieczne jest "Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.”

Proponowany e-kurs wskaże:

  • jak prawidłowo korzystać z nowych technologii w nauczaniu?
  • jakie możliwości daje TIK?
  • kiedy i jakie narzędzia TIK stosować?
  • jak realizować cele lekcje przy wykorzystaniu TIK na poszczególnych zajęciach przedmiotowych?
  • najnowsze trendy w nauczaniu przy użyciu nowych technologii

 

Kurs składa się z 4 modułów podzielonych na filmy, materiałów w formie edytowalnej do wykorzystania w pracy nauczyciela oraz ćwiczeń. Każdy film kończy się krótkim quizem utrwalających wiadomości, a cały kurs testem sprawdzającym zdobytą przez uczestnika wiedzę. Przejście do kolejnego filmu jest możliwe po zaliczeniu quizu, natomiast uzyskanie odpowiedniej liczby poprawnych odpowiedzi w ostatnim teście jest warunkiem koniecznym ukończenia kursu i otrzymania imiennego certyfikatu (do pobrania ze strony). Informacja o zakończeniu kursu każdego uczestnika zostanie wysłana na adres e-mail użytkownika, składającego zamówienie.

Jak działa e-kurs?

75,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie

Liczba uczestników:
Suma: 0 PLN


E-kursyECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo