NOWOŚĆ | Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 dla szkół i placówek
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Publikacja już dostępna

Z dniem 25 maja 2020 r. do pracy stacjonarnej mogą powrócić szkoły podstawowe w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla klas VIII, zaś od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą korzystać z konsultacji.

Te szkoły, które zdecydują się na uruchomienie swojej działalności, powinny opracować stosowne procedury zapewniające bezpieczeństwo uczniom i pracownikom przebywających na terenie placówki także w przypadku wystąpienia zagrożenia zakażeniem.


Proponowany przez nas dokument systematyzuje kwestie związane z bezpieczeństem biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej dla:

  • zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej, 
  • konsultacji z nauczycielami w szkole,
  • zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Spis treści:

1. Zarządzenie dyrektora

2. Procedury zapewniania bezpieczeństwa

3. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic

4. Ankieta dla rodzciów

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 20

Autor: Beata Linowska, Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-15-9

64,00 PLN

PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo