OCENA PRACY DYREKTORA – dokumentowanie realizacji kryteriów oceny z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   

Wprowadzone 1 września 2022 r. nowe zasady oceny pracy nauczycieli objęły swym zasięgiem również ocenę pracy dyrektora. Ogłoszonych zostało szesnaście nowych dyrektorskich kryteriów oceny, wskazano zakres kryteriów nauczycielskich (również nowych) ocenianych w zależności czy dyrektor realizuje pensum czy też nie, a także podmioty oceniające każde z nich (samodzielnie lub wspólnie).

Bardzo szeroki zakres kryteriów oraz ich mało precyzyjny charakter sprawiają, że zasadnym wydaje się być szczegółowe przeanalizowanie każdego z nich, wraz ze wskazaniem konkretnych działań dyrektora, które to potwierdzają ich realizację na poziomie wyróżniającym.

Do rzetelnego przygotowania się do oceny pracy przez dyrektora skłaniają również, utrzymane nadal, bardzo niekorzystne rozwiązania w zakresie braku możliwości odwołania się od niej, a jedynie możliwość wnioskowania o ponowne jej przeprowadzenie.

Mając na uwagę wszystko powyższe proponujemy Państwu publikację, w której przedstawiamy: jak dokumentować realizację poszczególnych kryteriów, jakimi narzędziami potwierdzać realizację WSZYSTKICH 16 kryteriów oceny pracy Dyrektora, jak poprawnie przygotować się oraz określić zakres i wymagania oceny.

W materiałach znajdą Państwo także gotową wzorcową dokumentację dyrektora, która w sposób znaczący ułatwi i skróci drogę każdemu dyrektorowi do oceny pracy na poziomie wyróżniającym.

Kupując publikację otrzymają Państwo także dostęp do nagrania z webinarium dotyczącego oceny pracy dyrektora (3,5 godzinny film) na wyznaczony przez Państwa termin.

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Podstawy prawne

  1. Karta Nauczyciela z wykazem zmian i rozporządzenie w sprawie oceny pracy
  2. Struktura kryteriów oceny pracy dyrektora

Rozdział 2. Kryteria oceny pracy – „dyrektorskie”

 

Rozdział 3. Kryteria oceny pracy – „nauczycielskie”

  1. Kryteria obowiązujące każdego dyrektora
  2. Kryteria dla Dyrektorów realizujących zajęcia edukacyjne

Rozdział 4. Wnioski o ocenę

  1. Wniosek o ocenę
  2. Wniosek o ponowną ocenę

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 284

Autor: Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-28-9

360,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo