NOWOŚĆ | Zatrudnianie pracowników oświaty – nowości dla dyrektora 2024
Tematyka: Kadry   

Zatwierdzony arkusz organizacji wymaga określonych ruchów kadrowych. Dyrektor nie tylko modyfikuje warunki zatrudnienia, czy zwalnia pracowników, ale również podpisuje kolejne umowy. Zmiany w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela nie tylko z tego roku, ale również związane z nowym systemem awansu zawodowego wymusiły na dyrektorze obowiązek uwzględnienia nowych wymogów:

  • modyfikacji treści umów o pracę,
  • dobór odpowiedniej umowy z punktu widzenia realizowania awansu zawodowego,
  • możliwość zatrudnienia w formie pracy zdalnej,
  • przekazanie nowej informacji o warunkach zatrudnienia,
  • zmiany w dokumentacji pracowniczej.

Proponowana publikacja prezentuje zasady prawidłowego zatrudniania z uwzględnieniem powyższych obowiązków i zawiera wzory niezbędnych dokumentów.

Zakup publikacji zapewnia jednodniowy dostęp do 4-godzinnego filmu zarejestrowanego w trakcie webinarium, które pogłębi Państwa wiedzę i pozwoli zrozumieć przepisy prawa.

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Rodzaje umów w oświacie

Rozdział 2. Zatrudnianie specjalistów od roku szkolnego 2024/2025

Rozdział 3. Zatrudnienie krok po kroku (w tym obcokrajowców)

Rozdział 4. Weryfikacja pracowników w rejestrach – KRK, RSPTS, CROD, oświadczenia

Rozdział 5. Ponowne zatrudnienie emeryta w szkole

Rozdział 6. Informacja o warunkach zatrudnienia

Rozdział 7. Badania lekarskie, szkolenia bhp , pierwsza pomoc

Rozdział 8. Wzory dokumentów

Wzory:

  • Informacja o warunkach zatrudnienia
  • Umowy z nauczycielami
  • Zmiana warunków zatrudnienia

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 271 (w tym 111 stron wzorów dokumentów)

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-46-3

 

372,75 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo