Program wychowawczo-profilaktyczny - działania w zakresie: Kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno
Tematyka: Wychowanie i opieka   

„Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji” zostało określone jako jeden z priorytetów edukacyjnych dla szkół w roku szkolnych 2022/2023, natomiast w 2023/2024 wskazano jako priorytet: "Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, (...)."

Jest to zagadnienie, które nie słabnie na znaczeniu będąc bardzo istotnym podczas wychowania oraz przy harmonijnym, holistycznym rozwoju młodego człowieka.

Ta 12-stronicowa propozycja różnorodnych działań ma na celu przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym każdego dnia oraz zdolności do czynienia i wyczulenia na dobro i odpowiednie postawy.

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Propozycje działań do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
  3. Wzory uchwał w sprawie ustanowienia progamu wychowawczo-profilaktycznego

Publikacja w wersji elektronicznej

Ilość stron: 12 stron

Autor: Katarzyna Jakubczyk

ISBN: 78-83-66440-49-4

Stan prawny: 16 sierpień 2023 r.

56,70 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo