Program wychowawczo-profilaktyczny - działania w zakresie: Uczeń przybyły z zagranicy
Tematyka: Wychowanie i opieka   

Obecnie Polskie szkoły stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z rosnącym zróżnicowaniem językowym i kulturowym oraz tożsamościowym, dlatego niezbędnę są odpowiednie działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, które przygotują całą społeczność szkolną na przyjmowanie uczniów przybyłych z zagranicy. 

Proponowana publikacja to zestaw różnorodnych działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców (do wyboru i tym samym dostosowania do potrzeb członków społeczności szkolnej), których celem jest rozwijanie u uczniów kultury, tolerancji, odpowiedzialności, poczucia przynależności, okazywania okazywania szacunku innym, a także tradycjom czy wartościom.

 

Spis treści:

  1. Wstęp
  2. Przepisy prawa
  3. Propozycje działań do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
  4. Wzory uchwał RR i RP

 

Publikacja w wersji elektronicznej

Ilość stron: 22 strony

Autor: Katarzyna Jakubczyk

ISBN: 978-83-66440-53-1

Stan prawny: 16 sierpnia 2023 r.

 

65,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo