NOWOŚĆ | Praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników – zmiany w Kodeksie pracy z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry, Prawo, RODO   

Praca zdalna i badanie trzeźwości to rowiązania, które znalazły się ustawie z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. 

Proponowana ponad 200-stronicowa publikacja wyposaży Państwa w wiedzę odnośnie tego:

 • czym jest praca zdalna?
 • jak ją zainicjować?
 • jak od niej odstąpić?
 • jak uzgodnić jej warunki?
 • jak wygląda stosowanie przepisów BHP w przypadku pracy zdalnej?
 • jakie dokumenty należy wprowadzić, stosować? Zapewniamy wzorcową dokumentację!
 • jaki jest zakres, sposób, czas i częstotliwość stosowania kontroli?
 • jak dokumentować kontrolę?
 • jak wygląda ochrona danych osobowych?

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Gdzie szukać przepisów. Terminy wejścia w życie 

 1. Nowelizacja Kodeksu pracy
 2. Praca zdalna a kontrole PIP

Rozdział 2. Praca zdalna

 1. Praca zdalna w szkole - definicja
 2. Miejsce pracy zdalnej
 3. Kiedy może dojść do pracy zdalnej?
 4. Rezygnacja z pracy zdalnej
 5. Zasady pracy zdalnej
 6. Elementy porozumienia/regulaminu w sprawie pracy zdalnej
 7. Elementy polecenia służbowego pracodawcy oraz porozumienia z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej
 8. Informacji o warunkach zatrudnienia dla pracownika wykonującego pracę zdalną
 9. Koszty, ekwiwalent, ryczał za pracę zdalną
 10. Praca zdalna a RODO
 11. Kontrola wykonywania pracy zdalnej
 12. Prawa pracownika wykonującego pracę zdalną
 13. Bezpieczeństwo i higiena pracy w pracy zdalnej
 14. Wykaz prac które nie mogą być realizowane zdalnie
 15. Ocena ryzyka zawodowego i zasady przygotowania stanowiska pracy
 16. Szkolenia BHP w pracy zdalnej
 17. Wypadek podczas pracy zdalnej
 18. Okazjonalna praca zdalna

Rozdział 3. Jakiego rodzaju dokumentację z uwagi na pracę zdalną należy przygotować?

 1. Wniosek pracownika o pracę zdalną
 2. Wniosek pracownika o pracę zdalną (gdy pracodawca musi uwzględnić wniosek)
 3. Polecenie służbowe wykonywania pracy zdalnej
 4. Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną
 5. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 6. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnej
 7. Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy funkcjonuje porozumienie ze związkami albo regulamin pracy zdalnej)
 8. Porozumienie z nauczycielem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy funkcjonuje porozumienie ze związkami albo regulamin pracy zdalnej)
 9. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia (praca zdalna)
 10. Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 11. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 12. Oświadczenie pracownika o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zdalnej
 13. Regulamin pracy zdalnej
 14. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej
 15. Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w szkole (gdy w szkole działają związki zawodowe)

Rozdział 4. Badanie trzeźwości pracowników

 1. Podstawa prawna kontroli trzeźwości pracowników
 2. Zasady kontroli trzeźwości pracowników
 3. Poinformowanie o wprowadzeniu kontroli
 4. Rodzaj urządzenia pomiarowego
 5. Sposób kontroli trzeźwości pracowników
 6. Przetwarzanie danych z kontroli pracownika
 7. Kontrola na obecność środków działających podobnie do alkoholu

Rozdział 5. Jakiego rodzaju dokumentację z uwagi na badanie trzeźwości należy przygotować?

 1. Regulamin pracy
 2. Rozdział do Regulaminu pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników
 3. Obwieszczenie pracodawcy o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracownika

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 215

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-56-2

 

 

365,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo