Praca zdalna - regulamin, porozumienie, procedura ochrony danych osobowych
Tematyka: Kadry, Prawo, RODO   

Możliwość wykonywania pracy zdalnie została wprowadzona do Kodeksu pracy (Rozdział IIc KP).  Proponowana publikacja: 

 • zawiera wskazówki, jak krok po kroku wprowadzić pracę zdalną w szkole
 • wskazuje, jakie dokumenty potrzebne są w szkole 
 • obejmuje zestaw różnych dokumentów, w zależności od tego czy dyrektor chce uregulować pracę zdalną w dokumencie dotyczącym ogółu pracowników czy w indywidualnym porozumieniu z pracownikiem.

 

SPIS TREŚCI:

 1. Informacje wstępne
 2. Jak wdrożyć pracę zdalną w oświacie i jakie dokumenty przygotować?
 3. Regulamin pracy zdalnej z zarządzeniem wprowadzającym
 4. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy zdalnej
 5. Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej w szkole (gdy w szkole działają związki zawodowe)
 6. Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy funkcjonuje porozumienie ze związkami albo regulamin pracy zdalnej)
 7. Porozumienie z nauczycielem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy funkcjonuje porozumienie ze związkami albo regulamin pracy zdalnej)
 8. Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy NIE funkcjonuje porozumienie ze związkami albo regulamin pracy zdalnej)
 9. Rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia (praca zdalna)
 10. Oświadczenie pracownika o zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zdalnej
 11. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym i z informacją określającą zasady bhp
 12. Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 13. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych w pracy zdalnej
 14. Wniosek pracownika o pracę zdalną
 15. Wniosek pracownika o pracę zdalną (gdy pracodawca musi uwzględnić wniosek)
 16. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej
 17. Polecenie służbowe wykonywania pracy zdalnej
 18. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do pracy zdalnej
 19. Wniosek o okazjonalną pracę zdalną

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 64

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-58-6

Stan prawny: luty 2023 r.

136,50 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo