Nowelizacja Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela – zmiany w umowach, urlopach, zwolnieniach od pracy z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry, Prawo   

Zmiany Kodeksu pracy, ale i Karty Nauczyciela już zostały podpisane przez  Prezydenta. Nowelizacje wskazanych ustaw są konsekwencją wdrażania dwóch dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego. 

Zmiany w Kodeksie pracy obejmą m.in.:

 • istniejące uprawnienia rodzicielskie pracowników szkoły takie jak urlop macierzyński, rodzicielski, urlop ojcowski,
 • wprowadzenie dwóch nowych uprawnień pracowniczych tj. urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy w pilnych sprawach,
 • zwiększenie ochrony pracowników zatrudnionych na czas określony,
 • zmianę w zakresie treści umowy i informacji o warunkach zatrudnienia.

Nowe regulacje pojawią się również w Karcie Nauczyciela m.in.:

 • możliwość wnioskowania o obniżenie wymiaru czasu pracy do ukończenia 8 roku życia dziecka
 • zwolnienie od pracy w pilnych sprawach,
 • urlop opiekuńczy.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, w której znajdą Państwo wyjaśnienia odnośnie zmian, jakie czekają jednostki oświatowe, w jaki sposób stosować nowe regulacje w okresie przejściowym, oraz komplet niezbędnych dokumentów. 

Nabywając publikację uzyskują Państwo dostęp do 3,5 godzinnego filmu z webinarium, w czasie którego wykładowca Dariusz Skrzyński, szczegółowo omówił zagadanienia związane z ww. nowościami.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Zmiany w umowach z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi

 1. Termin wejścia w życie zmian
 2. Umowa na okres próbny
 3. Nowe elementy w treści umowy o pracę
 4. Zmiana informacji o warunkach zatrudnienia (w tym dla nauczyciela)
 5. Nowe obowiązki związane z umowami na czas określony (również z nauczycielem)

Rozdział 2. Zmiany w urlopach i zwolnieniach od pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 1. Zmiany w urlopach macierzyńskich
 2. Urlop rodzicielski na nowych zasadach
 3. Urlop na warunkach urlopu rodzicielskiego i urlop rodzicielski w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie
 4. Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego
 5. Urlop wychowawczy dla pracowników niepedagogicznych
 6. Wzory dokumentów dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem
 7. Ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
 8. Warunki zatrudnienia po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego
 9. Rozwiązania przejściowe związane z urlopami związanymi z rodzicielstwem
 10. Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie
 11. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej(w tym dla nauczyciela) - nowe uprawnienie
 12. Elastyczna organizacja pracy

 

Rozdział 3. Pozostałe zmiany w Kodeksie pracy

 1. Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach i procedurach awansu
 2. Korzystanie z uprawnień pracowniczych pod ochroną
 3. Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie
 4. Szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 5. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
 6. Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z tzw. opieki nad dzieckiem dla pracowników niepedagogicznych
 7. Przerwa w pracy
 8. Sankcje za łamanie praw pracowniczych

Rozdział 4. Wzory dokumentów

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 155 stron

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-59-3

 

 

365,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo