Prawo rodzinne w kontekście funkcjonowania ucznia w szkole i współpracy z rodzicami z filmem z webinarium
Tematyka: Bezpieczeństwo, Dokumentacja szkolna, Prawo   

Proponowana publikacja porusza wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem w jednostkach oświatowych przepisów Kodeksu cywilnego, Rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu karnego, przepisów dotyczących działań dyrektora w związku z przemocą w rodzinie (m.in. kwestia procedury Niebieskie Karty - po zmianach prawa), czy wręcz przeciwnie zasad postępowania z agresywnym uczniem, a nawet nauczycielem.

Prawo oświatowe zobowiązuje wszystkich nauczycieli, ale i dyrektorów, do wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę uczniów. Zakres obowiązków sprawia, że pełnione obowiązki podlegają często prawu rodzinnemu i opiekuńczemu, które reguluje m.in. kwestie władzy rodzicielskiej. Stosowanie tych przepisów wpływa bezpośrednio na codzienne funkcjonowanie nie tylko ucznia, ale i całej szkoły (od spraw związanych z podpisami obojga czy jednego rodzica pod dokumentami, przez sprawy związane z rozwodami, ograniczeniami władzy rodzicielskiej, prawem do kontaktów, a kończąc na kwestiach braku współpracy rodziców ze szkołą).

Uczeń, który swoim zachowaniem wyrządza szkodę, w zależności od wieku podlega określonej odpowiedzialności. To wynika z Kodeksu cywilnego. Może być zobowiązany do naprawienia szkody lub ten obowiązek przechodzi na inne podmioty (np. rodziców, a nawet nauczycieli). 

W szkole może dochodzi do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa stworzonego przez ucznia, ale i nauczyciela. Jak wtedy działać – kogo zawiadamiać obowiązkowo, a kogo dobrowolnie? Co robić, gdy mamy wiedzę o przemocy domowej, nieprawidłowych działaniach nauczycieli? Odpowiedż na te pytania znajdą Państwo w tej publikacji.

Nabywając publikację uzyskują Państwo dostęp do 4-godzinnego filmu z webinarium: "Prawo rodzinne w kontekście funkcjonowania ucznia w szkole i współpracy z rodzicami", w czasie którego wykładowca Dariusz Skrzyński, szczegółowo omówił ww. zagadnienia wspierając je typowo szkolnymi przykładami.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Kodeks cywilny w praktyce szkolnej

Rozdział 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w praktyce szkolnej

Rozdział 3. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa stworzonego przez ucznia

Rozdział 4. Przemoc w rodzinie – reakcja szkoły, rola i zadania dyrektora

Rozdział 5. Zawiadamianie organów ścigania

Rozdział 6. Wzory dokumentów

  1. Notatka służbowa dotycząca sytuacji trudnej wychowawczo
  2. Pismo dyrektora o wyrażenie zgody na zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego
  3. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie szkoły
  4. Regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole od 1 września 2023 r.
  5. Zawiadomienie sądu rodzinnego o okolicznościach świadczących o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego przez ucznia
  6. Zawiadomienie sądu rodzinnego o wgląd w sytuację dziecka

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 170 stron

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 9978-83-66440-66-1

372,75 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo