NOWOŚĆ | Standardy ochrony małoletnich w jednostkach pozaoświatowych - jak prawidłowo opracować i wdrożyć? - z filmem z webinarium
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo   

Od 15 lutego 2024 r. każdy organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich ma obowiązek wypracować i wdrożyć standardy ochrony małoletnich. Obowiązek ten wynika z przepisów, które zostały dodane do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która po nowelizacji otrzyma nowy tytuł, tj.: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich, są to konkretne spisane reguły, zasady, praktyki, które gwarantują, że dzieci i młodzież w danej organizacji są bezpieczne, nie doznają krzywdzenia ze strony pracowników, wolontariuszy, a co więcej i rówieśników. Mają gwarantować sprawny przepływ informacji i odpowiednią reakcję na każdy przypadek krzywdzenia.

Organizatorzy mają obowiązek wprowadzenia standardów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 lutego 2024 r. Niewypełnienie tego obowiązku będzie wykroczeniem. Przy czym surowość kary będzie stopniowana. Przy stwierdzeniu, że wykroczenie zostało popełnione po raz pierwszy zagrożeniem będzie nagana albo 250 zł grzywny, a przy ponownym popełnieniu tego wykroczenia grzywna nie niższa niż 1 tys. zł.

Proponowana publikacja (wraz z filmem z webinarium) pomoże przygotować komplet niezbędnych materiałów oraz zrozumieć nowe przepisy i wdrożyć je w życie.

W ramach publikacji mogą Państwo skorzystać z jednorazowego dostępu do filmu z webinarium pt. Standardy ochrony małoletnich - jak prawidłowo opracować o wdrożyć? (DOSTĘP JEST JEDNODNIOWY - przy składaniu zamówienia (w zakładce UWAGI) prosimy o podanie dnia, w którym chcieliby Państwo obejrzeć nagranie)

 

Spis treści:

 

Część I Ogólna

Rozdział 1. Prawny obowiązek ustanowienia STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

Rozdział 2. Kto ma obowiązek wprowadzenia STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH?

Rozdział 2. Co to są STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH i co mają określać?

Rozdział 4. Jakie są wytyczne do opracowania STANDARDÓW?

Rozdział 5. Kontrole obowiązku wprowadzenia STANDARDÓW?

Rozdział 6. Kary związane z ochroną małoletnich

 

Część II Opracowanie, wdrażanie, monitorowani i ewaluacja STANDARDÓW

Rozdział 1. Opracowanie Polityki ochrony małoletnich

Rozdział 2. Wdrożenie Polityki ochrony małoletnich

Rozdział 3. Upowszechnianie Polityki ochrony małoletnich

Rozdział 4. Monitoring i ocena podejmowanych działań w ramach Polityka ochrony małoletnich

Część III Wzory dokumentów

 1. Polityka ochrony małoletnich ZŁOBEK, KLUB DZIĘCIĘCY 
 2. Polityka ochrony małoletnich NGO 
 3. Polityka ochrony małoletnich OGÓLNY 
 4. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia standardów
 5. Harmonogram prac Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 6. Wytyczne do pracy Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 7. Lista kontrolna dla Zespołu ds. wdrożenia standardów ochrony małoletnich
 8. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki ochrony małoletnich
 9. Objawy krzywdzenia dzieci
 10. Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci
 11. Weryfikacja kandydatów
 12. Polityka ochrony dzieci OGÓLNY II

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

 

Ilość stron: 285

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-67-8

462,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo