Administrowanie placówką oświatową

 • Postępowanie administracyjne (decyzje, skargi, wnioski)
 • Informacja publiczna
 • Kontrola zarządcza
 • BIP i inne

gotowe wzory, przykłady, opracowania 

 

Szanowni Państwo!

Czas, kiedy opadł kurz po zmianach w ocenianiu, a jeszcze nie czas na przygotowywanie sprawozdania z nadzoru, warto poświęcić na odświeżenie oraz zaktualizowanie wiedzy na temat szeroko pojętego administrowania placówką oświatową. 

W swojej codziennej pracy mają Państwo coraz częściej do czynienia z takimi zagadnieniami jak wydawanie decyzji (w tym administracyjnych), odpowiadanie na skargi czy wnioski, w tym te dotyczące udostępniania informacji publicznej. Dokładając do tego wszystkiego coroczny, właśnie na początku roku, obowiązek składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz zmiany przepisów i sporo nowych istotnych wyroków sądów administracyjnych we wszystkich wspomnianych obszarach, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na jednodniowe szkolenie, na którym przedstawimy istotne w pracy dyrektora szkoły, placówki zagadnienia dotyczące zastosowania procedur administracyjnych, rozpatrywania wniosków o informację publiczną zgodnie z normami prawnymi,  kontroli zarządczej, a także wzory dokumentów niezbędnych przy realizacji ww. zadań.

UWAGA: ADMINISTROWANIE PLACÓWKĄ JEST JEDNYM Z WAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW W OCENIE PRACY DYREKTORA!!!!!!

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • wykształcić praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego,
 • właściwie rozpatrywać skargi i wnioski, poznać sposoby postępowania dowodowego,
 • poznać sposoby  udzielania informacji publicznej,
 • zyskać pewność i poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udzielenia informacji publicznej,
 • złożyć wiarygodne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej,
 • uzupełnić posiadaną dokumentację o kluczowe mechanizmy kontroli zarządczej.
Program szkolenia: 
 • Zasady wydawania decyzji administracyjnych (gotowe wzory)
 • Zasady prowadzenia metryk administracyjnych (gotowe wzory)
 • Zasady rozpatrywania skarg i wniosków (wzory wszystkich pism w postępowaniu, w tym regulaminu    rozpatrywania skarg i wniosków)
 • Zasady wydawania zaświadczeń
 • Udostępnianie informacji publicznej (wzory pism i regulaminu udostępniania informacji)
 • Kontrola Zarządcza - podstawy, dokumentacja, zasady wydawania oświadczenia o stanie KZ (m.in. wzór arkusza samooceny, oświadczenia)
 • Zasady prowadzenia BIP
 • I inne

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ponad 300 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator  Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo