Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo,

Plan nadzoru pedagogicznego 2023/24 należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2023r. i jak co roku poświęć należy mu sporo uwagi. Poza kierunkami polityki oświatowej ogłaszanym przez MEiN uwzględniać musi on przecież również wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z roku poprzedniego, ale przede wszystkim wiele planowanych zmian w przepisach.

Wszystkie planowane działania uwzględniać będą musiały bowiem zmiany przepisów od 1 września 2023 r., a te niestety oznaczają, jak co roku również, potrzebę opracowania nowych lub wdrożenia zmian w istniejących regulaminach, procedurach czy statucie. Z pewnością uwzględnić je trzeba będzie również w narzędziach nadzoru.

Mądrze zaplanowane działania nadzorcze Dyrektora biorące pod uwagę coroczne wytyczne MEiN, specyfikę własnej placówki oraz zmiany prawa, stanowią zaledwie połowę sukcesu. Druga to właśnie odpowiednie narzędzia (protokoły, arkusze, sprawozdania i inne), które pozwolą zadania Dyrektora w tym zakresie dokumentować efektywnie i sprawnie.

 Zapraszamy na szkolenie (webinarium), na którym przedstawimy wzorcowy plan nadzoru 2023/24, wskażemy sposoby i techniki dokumentowania jego wyników (gotowe narzędzia), zaproponujemy konkretne narzędzia zarządzania procesami edukacyjnymi oraz przygotujemy dyrektora do merytorycznego jego sprawowania. Dodatkowo omówimy i przedstawimy sposoby wprowadzania wielu zmian prawa oświatowego do organizacji i dokumentacji placówki.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • opracować Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/24, zaplanować wszystkie działania, w tym diagnozę placówki z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi badawczych (w tym w wersji on-line – dla uczestników szkolenia dostępne bezpłatnie),
 • uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów do rejestrowania wyników nadzoru,
 • sprawować oraz sporządzać odpowiednią dokumentację potwierdzającą efektywne sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • poznać zmiany przepisów od 1 września 2023 r.. oraz wprowadzić je do dokumentacji placówki, 
 • dostosować pracę szkoły do obowiązującego prawa (zarządzenia, procedury itp.)

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2023 r. – omówienie i interpretacja.
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2023/24 – kompletny wzór dokumentu.
 • Projekty badań diagnostycznych wraz z narzędziami badawczymi kompletne opracowania – w tym do przeprowadzania badań online.
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – sprawozdania, protokoły kontroli, arkusze obserwacji zajęć itp. 
 • Wzory uchwał podejmowanych obowiązkowo na początku roku szkolnego.
 • Zmiany do Statutu i dokumentacji placówki po zmianach przepisów od 1 września 2023 r.  gotowe wzory.

 

CZAS TRWANIA: 9:30-14:30

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, a także materiały piśmienne w wersji papierowej i elektronicznej.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

 

Dominik Circle

 

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo